БТК придоби цифровия ефир

БТК придоби цифровия ефир

БТК купи НУРТС България, съобщи закупеното дружество чрез БФБ-София, пише в. „Стандарт“.

Това се случва месец, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение на телекомуникационната компания да придобие контрол върху НУРТС, отбелязва изданието.

НУРТС България беше собственост на избягалия в Белград банкер Цветан Василев. Дружеството държи системата за цифрово радио-телевизионно разпръскване.

Цената на сделката не се съобщава. Информацията гласи само, че БТК придобива всичките 151 482 310 акции на НУРТС, които са с номинал по 1 лв.

Така БТК става едноличен собственик на целия капитал на дружеството, занимаващо се с изграждане, използване и поддържане на обществени електронни съобщителни мрежи и информационни системи на територията на страната.

НУРТС може да разпространява ефирно цифров тв и радио сигнал, както и да предоставя колокация – услуга, при която телекомуникационни оператори предоставят място в своите обекти на трети лица (телевизионни и радио станции, мобилни оператори, интернет доставчици и др.), които инсталират собствено оборудване.

Сделката е факт, след като анализ на КЗК показа, че тя няма да доведе до промяна на пазара на услугата колокация и всички партньори на НУРТС ще продължат да ползват предоставяната услуга в условията на равнопоставеност и прозрачност.

През първото тримесечие на 2015 г. НУРТС отчита загуба за 491 хил. лв., разкрива тримесечният отчет на компанията, публикуван чрез БФБ-София също днес. Към края на март активите се равняват на 172,651 млн. лв., а пасивите – на 54,671 млн. лв.

НУРТС изпрати 2014 г. със загуба в размер на 34,471 млн. лв. при печалба за 4,052 млн. лв. през 2013 г., показва годишният одитиран отчет на компанията. Активите са за 171,536 млн. лв., като спадат с 13,4% на годишна база. Дълготрайните активи възлизат на 151,354 млн. лв., а краткотрайните – на 20,182 млн. лв.

Пасивите в края на 2014 г. намаляват от 105,741 млн. лв. до 53,065 млн. лв. Краткотрайните пасиви надвишават краткотрайните активи с 32,521 млн. лв. заради сключени еднократни сделки, свързани с предприети действия за предсрочно погасяване на облигационната емисия на дружеството.

НУРТС обаче има и задължения за 42,478 млн. лв. към обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка. Дължимата сума през 2015 г. е за 2,069 млн. лв., след като през март тази година е било подписано споразумение за разсрочване на плащанията на дължимите суми. Останалата част в размер на 40,409 млн. лв. е дължима през 2016 г.

От годишния финансов отчет става ясно още, че дружеството е в просрочие спрямо частта на задълженията за 2015 г., като сумата е дължима при поискване от кредитора. Не е ясно дали сумата е погасена или какви мерки са предприели синдиците на КТБ в тази насока, но НУРТС е извършило прихващания, за да погаси част от облигационния заем, разпределен в 40 000 облигации с номинал 1 000 евро.

През септември 2014 г. дружеството погасява предсрочно чрез прихващане част от главницата по заема в размер на 25,723 млн. евро (50,310 млн. лв.), представляващи 25 723 броя облигации, притежавани от едни облигационер в лицето на КТБ, и дължима лихва към датата на прихващането за 1,35 млн. лв. Прихващането е извършено срещу вземания на НУРТС България от КТБ, част от които са придобити от трети страни по възмезден начин през 2014 г., разкрива отчетът. През 2014 г. НУРТС погаси остатъка по главницата на облигационния заем в размер на 14,277 млн. евро (27,923 млн. лв.) чрез договаряне за разсрочено плащане на дължимата сума. Срокът за погасяване бе променен на 20 май 2015 г. за част от задължението в размер на 700 хил. евро (1,369 млн. лв.), а за остатъка от 13,811 млн. евро (27,012 млн. лева) бе договорен падеж 20 май 2016 г.

Дължимата към 20 май 2015 г. сума обаче не е била изплатена и на база условията на договора цялото задължение е платимо към кредитора при поискване.

Обезпечения по заема са залог на предприятията НУРТС България АД и НУРТС Диджитъл ЕАД и втори поред залог на акциите на дъщерното НУРТС Диджитъл ЕАД.

Собствениците на НУРТС, което е създадено през 2010 г., са Блусат Партнърс Лимитид, регистрирано в ОАЕ, притежаващо 50% от капитала на компанията, като останалите 50% притежава Манселорд Лимитед, регистрирано в Кипър.09

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder