5 нови социални услуги разкрити във Видинско през 2015 г.

5 нови социални услуги разкрити във Видинско през 2015 г.

На територията на област Видин в момента функционират общо 60 социални услуги, като от тях 38 на брой се предоставят на възрастни хора, а 22 – на деца. 5 от тези социални услуги са разкрити през 2015 г. В град Видин са започнали работа два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с умствена изостаналост (всеки с капацитет 14 места), както и защитено жилище за лица с умствена изостаналост (капацитет 8 места). В Кула също е разкрито защитено жилище за възрастни хора (капацитет 8 места), а в Белоградчик – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (капацитет 14 места). Това съобщи Силвия Стрезова, главен експерт в Областна администрация – Видин. По време на провелото се днес заседание на Звеното за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин тя представи Годишния мониторингов доклад за социалните услуги, изготвен по данни на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Регионалния инспекторат по образованието и общините. Общо осем са специализираните институции, чийто капацитет постепенно се намалява с крайна цел тяхното закриване и преместване на потребителите в центрове, предлагащи грижи в среда близка до семейната. В шест от тях са настанени самотни и болни възрастни хора. Това са домовете в гр. Кула и в селата Дреновец, Гара Орешец, Куделин, Кутово и Салаш. В останалите две специализирани институции – във Видин и в Белоградчик, се отглеждат деца, лишени от родителски грижи. В тях са настанени общо 54 деца. През 2015 година са осиновени общо 18 деца, предимно от български семейства. В услугата „приемна грижа” са регистрирани 79 професионални и доброволни приемни семейства. През миналата година са закрити домовете за деца с умствена изостаналост в гр. Кула и с. Гомотарци. В социалния дом в с. Куделин е намален капацитетът за настаняване от 173 на 157 места. Предвижда се до 2020 г. да бъдат закрити още домове от стар тип, в изпълнение на политиката за децентрализация на социалните услуги.

Екип: ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder