Две професионални гимназии във Видин в списъка с приоритетни училища за финансиране по ОП „Региони в растеж“

Две професионални гимназии във Видин в списъка с приоритетни училища за финансиране по ОП „Региони в растеж“

Общо 166,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в подобряване на материално-техническата база на професионални училища

166,5 млн. лв. по Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България – това е заявила зам.-министърката на регионалното развитие Деница Николова по време на информационен ден по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на материално-техническата база на учебните заведения. Училищата, които могат да получат финансиране, са определени като най-важни и приоритетни, съгласно анализ на нуждите на икономиката и според предварително изготвена Методология на Министерство на образованието и науката, съобщиха от Министерство на регионалното развитие.
На базата на този анализ са изведени два компонента, според които ще бъдат финансирани различни училища. Първият включва професионалните направления ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство. По него право да кандидатстват имат 23 държавни и общински училища, като за тях има резервиран ресурс от 33 млн. лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, който всеки проект може да получи по този компонент, е 1,3 млн. лева. Както в този основен списък с 23 училища обаче, така и в резервния списък липсва Професионалната гимназия по селско стопанство в град Дунавци, която, явно, не е успяла да набере достатъчно точки, за да се класира за финансиране.
Вторият компонент включва професионални училища с различни от посочените по-горе направления. По него право да кандидатстват имат 117 предварително определени държавни и общински професионални гимназии, като ресурсът за тях е 133 млн. лв., а максималната стойност за всеки проект се определя според анализ на нуждите на конкретното учебно заведение. В случаите, в които бенефициентът по компонент 2 е Министерство на образованието и науката, то трябва да има партньор от страна на общината, на територията на която е разположено конкретното училище. Тук в основния списък фигурират две видински професионални училища. На 32-о място при приоритетните училища е ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, за което са предвидени 1 189 000 лв.; на 64-о място е класирана Професионалната гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“, за която са заделени 544 хил. лв.
Заместник-министърката е предупредила потенциалните бенефициенти, че според новите изисквания тръжните процедури трябва да бъдат стартирани до 3 месеца след влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ. В противен случай за екипа на МРРБ това ще бъде ясен знак за липса на административен капацитет и ангажираност към проекта и Управляващият орган ще има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора. „Не можем да си позволим да проточваме процедурите“, е била категорична Деница Николова. Тя е обяснила, че през този период всички проекти ще бъдат подавани и отчитани онлайн, чрез електронната системата ИСУН, което ще спести време, усилия и административни разходи.

Снимка: МРРБ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder