В 69 дни през тази година сме дишали свръхзапрашен въздух

В 69 дни през тази година сме дишали свръхзапрашен въздух

В 69 дни от началото на годината до 5 април (включително) в град Видин сме дишали свръхзапрашен въздух. Това показват данните от ежедневните бюлетини за качеството на атмосферния въздух. Основният проблем остават т. нар. фини прахови частици (ФПЧ10). За разлика от по-едрите частици прах, които се задържат в горните дихателни пътища, по-фините частици (под 10 mm – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб, а деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, с грип или с астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.
С Наредба са регламентирани пределно допустими концентрации за фини прахови частици – съгласно тази наредба се определя средно-денонощна норма на ФПЧ10 от 50 мкг/м3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. От данните за запрашеността на въздуха над град Видин става ясно, че този пределен брой дни е надхвърлен почти двойно в рамките само на първите три месеца на 2016 г. През миналата година ситуацията не е била по-добра – регистрирани са общо 112 превишавания на средно-денонощната норма на концентрация на фин прах във въздуха.
В анализите, изготвени от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите – Монтана, се посочва, че високите нива и наднормените стойности на ФПЧ10, регистрирани от Автоматична измервателна станция – Видин, се дължат на масовото използване на твърди горива в битовия сектор, на автомобилния транспорт и температурните инверсии в региона. Анализът на резултатите от наблюдението на качеството на атмосферния въздух показва, че битовото отопление е определящ фактор за замърсяването на атмосферния въздух в община Видин. А предвид тежката социално-икономическа ситуация едва ли скоро хората ще се откажат да се топлят с дърва и въглища, предвид факта, че във Видин не е изградена газификация (и няма изгледи такава да бъде направена в обозримото бъдеще), а за мнозина отоплението на ток е финансово непоносимо.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder