Отчетоха дейността на Окръжен съд – Видин и на районните съдилища във Видин, Белоградчик и Кула през 2015 г.

Отчетоха дейността на Окръжен съд – Видин и на районните съдилища във Видин, Белоградчик и Кула през 2015 г.

Обобщените данни за дейността на Окръжен съд – Видин, включващи както първоинстанционните, така и въззивните производства, показват, че през 2015 г. са разгледани общо 1022 дела. „Свършени са 926 дела, което е 90,6% – за сравнение, този процент за 2014 г. е 88%. От общо приключените 926 дела, в тримесечния срок са приключени 853, което е 92% – за 2014 г. този показател е 91%, а за 2013 г. – 90%”, съобщи съдия Васил Василев. В неговия доклад се отчита като основна трудност в работата на съда липсата на вещи лица – в частност на преводачи по екзотични езици и съдебен лекар.
„Единствения в нашия съдебен окръг съдебен лекар е работещ пенсионер. Въпреки изключителната й отзивчивост, тя не е в състояние да покрие потребностите на четирите съда и на органите на досъдебното производство. Често се налага да бъде изчаквана за съдебно заседание или въобще да не дойде, поради внезапно възникнала необходимост от присъствието й на друго място. Многократно се налага като съдебен лекар да бъде използван лекаря от Монтана, което, освен че забавя производството, води и до оскъпяване на същото. Тъй като ми е известно, че проблеми с недостига на съдебни лекари има и в други съдебни окръзи предлагам да се мисли в насока за назначаване на съдебен лекар към определен орган на съдебната власт. Разбирам, че последното звучи доста екзотично,но е очевидна невъзможността на здравната ни система да се справи с проблема, който засяга основно нас”, посочва в доклада си председателят на Окръжен съд – Видин.
Обобщена информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район показва, че във Видински районен съд през 2015 г. са постъпили общо 4572 бр. дела като от тях 3093 бр. граждански дела и 1479 бр. наказателни. От предходен период са останали несвършени общо 469 бр. дела, от които 288 бр. граждански и 181 бр. наказателни. За отчетния период ВРС е разгледал общо 5047 бр. дела, като от тях 3387 бр. граждански дела и 1660 бр. наказателни дела. Свършени са общо 4125 бр. дела, като от тях 2530 бр. граждански и 1595 – наказателни дела. 89% от делата са приключени в тримесечен срок.
В Белоградчишки районен съд през 2015 г. са постъпили общо 867 бр. дела, като от тях 580 бр. граждански и 287 бр. наказателни. От предходната година са останали несвършени 71 бр. дела, от които 41 бр. граждански и 30 бр. наказателни. През отчетната година този съд е разгледал общо 938 бр. дела, от които 621 бр. граждански и 317 бр. наказателни. Белоградчишкия районен съд през 2015 г. е свършил общо 866 бр. дела (94% в инструктивния тримесечен срок), като от тях 571 бр. граждански и 295 бр. наказателни.
През 2015 г. в Кулски районен съд са постъпили общо 452 бр. дела, като от тях 247 граждански и 205 наказателни. От предходен период са останали несвършени 19 бр. дела, като от тях 14 бр. граждански и 5 бр. наказателни или през 2015 г. този съд е разгледал общо 471 бр. дела, от които 261 граждански и 210 бр. наказателни. От свършените през 2015 г. дела, 94% са приключени в срок от 3 месеца.
През 2015 г. са постъпили 10 искания за прилагане на СРС и 6 искания за продължение. Общо са дадени 16 разрешения. Исканията на органите-заявители са били изключително добре мотивирани, отчете съдия Василев. Той направи сравнение с 2014 г., когато са дадени 47 разрешения за СРС. По дадените през 2015 г. 10 първоначални разрешения са изготвени и получени 2 веществени доказателствени средства, което е 20%, при средно за страната около 2-3%.
„Считам, че работата на Окръжен съд – Видин и на Районните съдилища от съдебния окръг може да се квалифицира като много добра”, заяви в заключение съдия Васил Василев.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder