Представиха стратегията за развитие на местна инициативна група „Видин – селска част – Ново село“

Представиха стратегията за развитие на местна инициативна група „Видин – селска част – Ново село“

Днес във Видин се проведе обсъждане на проекта за „Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“. На обсъждането присъстваха кметът на община Видин Огнян Ценков и заместничката му Десислава Тодорова, експерти от общинската администрация, кметове на населени места във Видинска община, представители на неправителствените организации и на местния бизнес, общински съветници и граждани.
Срещата откри кметът на Видин Огнян Ценков, а самата стратегия беше представена от доц. Косьо Стойчев. „Това е напълно нов подход в новия програмен период, в който местните инициативни групи имат задачата да играят по-обедняваща роля в развитието на регионите. През миналия програмен период по някои от мерките на Програмата за развитие на селските райони – трета и четвърта ос – Община Видин беше недопустим бенефициент. През новия програмен период обаче има промени, които позволяват нейната селска част, без град Видин в неговите регулационни граници, да могат да участват в разработването на стратегия за местно развитие в партньорство със съседна община – Община Ново село, която е селски район“, обясни доц. Стойчев.
Той посочи, че условие е стратегията да действа в условията на многосекторно планиране. Експертът разясни в тази връзка, че е дадена възможност със средства от някои от оперативните програми да бъдат подкрепени и проекти, реализирани чрез стратегии за местно развитие – като пример доц. Стойчев даде Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, при разработването на която е трябвало да бъде взето под внимание изискването минимум 5% от бюджета на програмата да бъдат за проекти на местни инициативни групи (МИГ). „Всичко това дава сериозни основания двете общини – Видин и Ново село – да вземат правилното решение да се сдружат, за да създадат такава стратегия, която да допълни възможностите за финансиране“, заяви той. Експертът допълни, че по този начин ще могат да бъдат предприети и конкретни стъпки за преодоляване на огромните разлики в икономическото развитие на град Видин и селата от общината.
Доц. Стойчев запозна присъстващите и с целите, които ще се преследват посредством изпълнение на местната стратегия. Първата цел е повишаване на иновативността и конкурентоспособността на икономиката и оползотворяване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделско производство – експертът посочи, че във връзка с тази цел ще могат, например, да се финансират проекти на земеделски производители или животновъди, желаещи да създадат собствени малки преработвателни предприятия. Втората цел в проекто-стратегията е реализиране на икономически растеж, основан на потенциала за развитие на различни традиционни и алтернативни видове туризъм на територията на МИГ. Третата цел е подобряване на качеството на живот на местните жители и разнообразяване на възможностите за трудова заетост.
Доц. Стойчев представи подробно и какъв ресурс по отделните оперативни програми е заделен за реализирането на стратегиите за местно развитие. Той призова присъстващите да бъдат активни и да изпращат всички свои въпроси и предложения на официалния имейл на Община Видин, за да бъдат те взети под внимание при изготвянето на окончателния текст на стратегията.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder