Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта в периода 18 – 21 април

Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването на територията на областта в периода 18 – 21 април

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти, съобщават от пресцентъра на ЧЕЗ. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 18 – 21 април 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Община Белоградчик
На 18.04.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик XII-130, Кв. 3 Втора Къща; Двадесет и Седма 19, 1, 69, 15, 18, 23, 21, 14, 5, 6, 16 Имот 053005, 13, 8, 7, 3, 2, 10; Двадесет и Четвърта 2, 7; Двадесет и Шеста 34, 87, 43, 52, 39, 40, 32, 33, 22, 31, 41, 86, 21, 30, 54, 60, 38, 46, 85, 49, 73, 67, 81, 84, 68, 42, 45, 48, 63, 83; Деветнадесета 13, 9, 10, 11 Извос Вилна зона Мъркашница; Извос М-Ст Извос УПИ VI-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 18.04.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боровица, Общ. Белоградчик Втора 2; Девета 18, 8, 10, 4, 12, 6, 14, 16, 2; Деветнадесета 1; Единадесета 8 А, 17, 7; Осемнадесета 2, 1, 4; Осма 9, 2, 6, 18, 8, 11, 17; Първа 21, 73, 5, 35, 60, 20, 32, 38, 25, 11, 53, 16, 56, 19, 62, 61, 50, 18, 29, 17, 41, 2, 59, 34, 37, 57, 49, 52, 27, 55, 3, 13, 43; Седемнадесета 1; УПИ 17 Кв 47 Четвърта 8, 3, 11, 6, 1, 13, 2, 15; Шеста 9, 6, 8; Шестнадесета 20, 22, 28, 23, 21, 1, 10, 8, 19, 32, 26, 25, 13, 12, 2, 30, 24, 5
На 19.04.2017 г. /12:30 – 16:00 ч./ – Белоградчик Белоградчишки проход 34, 12, 4, 8, 2, 6; Княз Александър Батенберг 3, 23, 8, 25, 29, 19, 15, 19 Б, 1, 6, 10, 5, 4, 31, 17, 13, 27, 33, 21, 7, 9, 2, 11; Любен Каравелов 3, 7, 13, 15, 11, 9, 8, 7Б, 5; Панайот Волов 1; Съединение 2, 21, 19, 17, 15, 13, 1, 4; УПИ XIV Кв. 13 Цар Иван Срацимир 31, 27, 35, 15, 9, 25, 21, 17, 37 Вход Видин, 2, 13, 33, 11, 1, 5, 39, 3, 23, 19, 29, 7
На 19.04.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик XII-130, Кв. 3 Втора Къща; Двадесет и Седма 19, 1, 69, 15, 18, 23, 21, 14, 5, 6, 16 Имот 053005, 13, 8, 7, 3, 2, 10; Двадесет и Четвърта 2, 7; Двадесет и Шеста 34, 87, 43, 52, 39, 40, 32, 33, 22, 31, 41, 86, 21, 30, 54, 60, 38, 46, 85, 49, 73, 67, 81, 84, 68, 42, 45, 48, 63, 83; Деветнадесета 13, 9, 10, 11 Извос Вилна зона Мъркашница; Извос М-Ст Извос УПИ VI-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 19.04.2017 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Белоградчик 085024 и 085025 II 58107; Вещица; Дванадесета 2, 12, 11, 1; Десета 2; Осма 1; Първа 53, 52, 98, 32, 122, 23, 14, 94, 108, 47, 16, 92, 40, 65, 45, 36 Къща, 49, 7, 57, 30, 88, 106, 63, 38, 90, 104, 102, 27, 46, 28, 44, 70, 100, 34, 15, 51, 96, 50, 59, 110, 17, 43, 55, 124; Седма 3, 1, 4; Трета 4, 2, 6, 8; Тринадесета 5, 3, 7, 4; Четвърта 2; Четиринадесета 16, 2, 18; Шеста 5, 4, 2, 7, 9, 10, 34, 1, 8, 6; Върба, Общ. Белоградчик; IX-87 Кв. 21 Десета 4; Първа 45, 23, 4, 32, 39, 6; Седма 3, 4; Тринадесета 6; Шеста 6, 3; Ошане; Втора 11, 15, 12, 7, 5, 8, 9, 19, 17, 6, 4; Дванадесета 1, 2, 9; Девета 9, 13, 2, 15; Десета 7, 2, 12, 18, 9; Единадесета 1, 3; Махала Горния Край 2, 1, 3; Осма 4, 10, 8, 2, 7, 6; Пета 6, 4, 3, 9, 1, 8, 7; Петнадесета 3, 4, 1; Първа 28, 16, 67, 6, 81, 25, 20, 26, 23, 37, 44, 58, 74, 62, 31, 40, 35, 73, 3, 29, 48, 84, 39, 24, 63, 54, 5, 22, 84А, 38, 46, 78, 52, 79, 10, 2, 1, 42, 12, 57, 59, 75, 9, 45, 71, 47, 49, 14, 30, 33, 82, 11, 65, 32, 51, 8, 53; Седма 5, 9, 1, 10, 8, 11, 2, 7; Стопански двор Трета 1, 7; Тринадесета 10, 1, 16, 17, 20, 2, 3; Четвърта 5, 1, 2, 9; Четиринадесета 2, 1, 4, 10; Шеста 4, 2; Рабиша; 2 – 58107 Вилна зона Втора Ресторант и Мотел, 10, 5, 12, 13, 11, 7, 6; Втора Вилна 10, 13, 17, 3, 19, 12, 14, 29, 6, 21, 23, 7, 15, 16, 20, 18, 30, 5, 2; Двадесет и Втора 40, 3, 4, 14, 7, 13, 39, 11, 10, 17, 15, 9, 2, 40, 20, 26, 21, 28, 27, 24, 23, 19, 6, 8; Двадесет и Девета 8; Двадесет и Пета 25, 2, 1; Двадесет и Първа 4, 19, 7, 16, 19 А, 13, 2, 11, 20, 5, 18, 14, 8, 3, 1, 6, 10, 11, 35; Двадесет и Седма 1, 3; Двадесет и Трета 2 А, 4, 3, 1, 2, 2 А; Двадесет и Четвърта 1, 4; Двадесет и Шеста 2, 3; Двадесета 10, 11, 12, 19, 17, 12, 19, 10, 5, 6, 9, 3, 13, 15; Девета 1, 3, 4, 9; Деветнадесета 19, 18, 26 А, 11, 28, 21, 15, 17, 20, 19 А, 15 А, 26, 24, 23, 16, 14, 10, 12, 9, 19, 14; Десета 18, 16, 22, 10; Единадесета 17, 15, 11, 13, 7; Осемнадесета 4, 5, 2, 6, 6 А, 3; Осма 14, 18 Б, 9, 16, 6, 7, 10, 18 А, 20, 22, 8, 12, 2, 3, 20 А, 10А, 2; Пета 6, 4, 12, 27, 14, 21, 7, 9, 10, 2, 19, 8, 63, 63 А, 26, 36, 57, 49, 28, 47, 33, 20, 43, 30, 51, 24 А, 39, 37, 35 А, 32, 36 А, 430, 53, 38, 34, 35, 22, 55, 28 А; Петнадесета 1, 3, 5; Първа 48, 46, 50, 42, 44, 38, 6, 28 А, 20, 10, 23, 25, 17, 17 А, 21, 15, 25 А, 26, 32, 24, 19, 8, 28, 30, 5, 40, 36, 3, 14; Първа Вилна 10, 17, 9, 32, 24, 7, 28, 30, 20, 22, 13, 21, 18, 25, 15, 6, 11; Седемнадесета 14, 6, 10, 4, 8, 12; Седма 3, 31, 26, 25, 28, 33, 39, 27, 37 А, 22, 30, 19, 21, 37, 11, 18, 20, 29, 10, 12, 17, 14; Трета 28, 29, 20, 31, 21, 26, 34, 30, 12; Трета Вилна 6, 2, 5, 4, 7, 10, 3, 8; Тридесет и Втора 3, 8, 8, 7, 4; Тридесет и Първа 10; Тридесета 1, 3; Четвърта 19, 21, 22, 20, 24, 28, 23, 18, 14, 26, 25, 16, 17, 19, 26; Четвърта Вилна 6, 1, 7, 11, 9; Шеста 5, 16, 26, 12, 28, 30, 18, 20, 32, 24, 6, 14, 1, 2, 31, 7, 4, 46, 32, 54 А, 27, 50, 52, 48, 46 А, 50 А, 25, 15, 40, 23, 54, 21, 17, 19; Шестнадесета 3, 2, 10, 6, 8, 3, 3; 36, 0, УПИ Ххх260 Кв. 10; Раяновци, Общ. Белоградчик; Втора 8, 6, 2, 10, 7; Двадесет и Втора 4, 16, 4, 2, 1; Двадесет и Осма 32, 12, 11, 27, 4, 14; Двадесет и Седма 70; Двадесет и Четвърта 4, 2; Двадесет и Шеста 4, 3; Дванадесета 6, 8; Девета 1, 3; Деветнадесета 11; Десета 1, 7, 14 А, 1, 4, 2, 10, 8; Единадесета 13, 15, 1, 9, 6, 23, 5; Махала Барата 7, 8, 4, 10, 1, 6, 9, 4; Махала Долна Дъбрава 7, 15, 6, 4, 8; Махала Средна Дъбрава 13, 19, 17, 2, 15, 12, 27, 7, 4, 18, 7; Махала Стублица 10, 6, 3, 4, 12, 2, 5, 11, 14, 7, 9, 1, 13; Махала Щукарски 3, 1, 3; Осма 4, 1, 5, 7, 10; Пета 37, 44, 17, 55, 59, 3, 55 А, 75, 19, 27, 23, 32, 63, 30, 34, 13, 25, 44, 27 А, 41, 11, 42, 47, 77, 8, 2, 26, 37, 29, 9, 67, 18, 21, 28, 4, 73, 16, 33, 69, 31, 17 А, 10, 17, 39, 22, 21 А, 7, 35, 71, 56; Първа 3, 37, 25, 23, 1, 27, 9, 5, 39, 15; Седемнадесета 4; Седма 8, 11, 1, 2, 4; Трета 16, 20, 8 А, 12, 6, 14, 8, 10, 1, 4, 9, 3, 5; Тридесет и Първа 6; Тридесета 12, 7; Четвърта 7, 5; Четиринадесета 11; Шеста 10, 23, 14, 12; Шестнадесета 11, 9, 17, 1; Сливовник; Махала Атанасова Падина 48, 11; Махала Мунча 57, 6, 2, 4, 7; ПИ 82 Първа 17, 29, 19, 59, 18, 53; Струиндол; Първа 25, 56, 65, 44, 7, 80, 15, 50, 54, 30, 43, 42, 81, 85, 18, 74, 38, 24, 64, 32, 8, 40, 68, 58, 27, 23, 5, 14, 84, 67, 19, 49, 70, 45, 37, 3, 66, 47, 28, 2, 78, 51, 20, 69, 55, 4, 22, 26, 79, 6, 59, 36, 62, 73, 16, 77, 17, 61, 10, 13, 31, 52, 82, 29
На 19.04.2017 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Белоградчик Белоградчишки Скали 9, 2, 10, 12, 4, 5, 7, 6, 1, 8, 3, 11; Васил Левски 14, 1, Гараж, 13, 22, 15, 20, 12, 17, 21, 23, 16, 18, 19; Пейо Яворов 17, 52, 21, 45, 18, 51, 43, 22, 20, 19, 33, 49, 47, 23, 28, 29, 31, 24, 25, 26, 27, 39, 37, 30, 35, 41; Телевизионна 3, 1, 5; Чачин камък 1, 3; Юрий Гагарин 6, 2, 1, 3 А, 4; УПИ 7 Кв18
На 20.04.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Чифлик, Общ. Белоградчик XII-130, Кв. 3 Втора Къща; Двадесет и Седма 19, 1, 69, 15, 18, 23, 21, 14, 5, 6, 16 Имот 053005, 13, 8, 7, 3, 2, 10; Двадесет и Четвърта 2, 7; Двадесет и Шеста 34, 87, 43, 52, 39, 40, 32, 33, 22, 31, 41, 86, 21, 30, 54, 60, 38, 46, 85, 49, 73, 67, 81, 84, 68, 42, 45, 48, 63, 83; Деветнадесета 13, 9, 10, 11 Извос Вилна зона Мъркашница; Извос М-Ст Извос УПИ VI-76 Кв. 17 Първа 5; Тридесет и Първа 4, 6, 2; Тридесет и Четвърта 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 13, 7, 1, 3, 11, 12, 15, 20, 2, 25; Тридесета 2, 11, 9, 13; Тринадесета 7, 10; УПИ VIII-88 Кв. 10
На 21.04.2017 г. /15:30 – 16:00 ч./ – Граничак Девета 15, 5, 8, 23, 6, 25; Десета 12, 10, 18, 13, 3; Махала Ангини 1, 2, 4, 3; Махала Джокини 10, 7, 15, 12, 9, 5, 1, 13, 11, 3, 4; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 3, 4, 2; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 8, 17, 25, 9, 2, 15, 19, 10, 1, 26, 22, 3, 9; Трета 2, 22; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 4, 1, 2; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 5, 9, 29, 3, 33; Деветнадесета 2, 1; Десета 11, 15, 9, 10; Осма 3, 1; Петнадесета 3, 4, 6, 2, 5, 1, 8; Първа 32, 8, 60, 51, 80, 28, 63, 7, 17, 12, 23, 53, 38, 67, 46, 55, 25, 70, 6, 24, 9, 71, 79, 62, 74, 68, 45, 73, 16, 1, 30, 13, 66, 75, 61, 86, 18, 58, 52, 69, 64, 36, 50, 49, 14, 65, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 43, 21, 47, 57, 29, 20; Седемнадесета 21, 10, 14, 4; Седма 13, 2, 4, 11, 6, 9; Тринадесета 1, 2; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 20, 3, 31, 39, 33, 37, 42, 55, 9, 40, 27, 4, 8, 44, 41, 6, 5, 7, 15; Шестнадесета 4, 6; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 12, 17, 3, 7, 11, 8, 15, 4, 13, 5, 6; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 5, 3; Двадесет и Шеста 10, 10, 4, 8, 14, 18; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5; Девета 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 10, 15, 1, 19, 14, 3, 20, 9, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 25, 17, 6, 8, 32, 51; Махала Пешини 6, 9, 7, 3, 4; Махала Стране 3, 7, 1, 13, 14, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25А, 16, 21, 24, 22, 20, 11, 30, 12; Петнадесета 7, 5, 3, 1; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 34, 20, 23, 7, 6, 19, 39, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20; Седма 5, 2, 2, 3, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 7, 8, 25, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 6, 19, 2, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 18, 24; Тридесет и Трета 2, 3, 5, 2, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 5, 3, 1; Шестнадесета 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6, 21, 6, 15, 2, 9, 7, 22, 11, 24, 28, 20; Имот 037080 М-Т Османовица
На 21.04.2017 г. /09:15 – 09:45 ч./ – Граничак Девета 15, 5, 8, 23, 6, 25; Десета 12, 10, 18, 13, 3; Махала Ангини 1, 2, 4, 3; Махала Джокини 10, 7, 15, 12, 9, 5, 1, 13, 11, 3, 4; Махала Жикини 1, 2, 1; Махала Николини 5, 1, 2, 6; Махала Първуловци 3, 4, 2; Махала Спасови 2, 1; Осма 1; Пета 2; Първа 8, 17, 25, 9, 2, 15, 19, 10, 1, 26, 22, 3, 9; Трета 2, 22; Четвърта 6, 4; Шеста 1; Дъбравка; Двадесет и Пета 4, 1, 2; Двадесет и Четвърта 2, 1; Девета 7, 5, 9, 29, 3, 33; Деветнадесета 2, 1; Десета 11, 15, 9, 10; Осма 3, 1; Петнадесета 3, 4, 6, 2, 5, 1, 8; Първа 32, 8, 60, 51, 80, 28, 63, 7, 17, 12, 23, 53, 38, 67, 46, 55, 25, 70, 6, 24, 9, 71, 79, 62, 74, 68, 45, 73, 16, 1, 30, 13, 66, 75, 61, 86, 18, 58, 52, 69, 64, 36, 50, 49, 14, 65, 31, 37, 56, 26, 72, 22, 43, 21, 47, 57, 29, 20; Седемнадесета 21, 10, 14, 4; Седма 13, 2, 4, 11, 6, 9; Тринадесета 1, 2; Четвърта 3, 6, 2; Четиринадесета 20, 3, 31, 39, 33, 37, 42, 55, 9, 40, 27, 4, 8, 44, 41, 6, 5, 7, 15; Шестнадесета 4, 6; Салаш; Втора 3, 1; Двадесет и Втора 12, 17, 3, 7, 11, 8, 15, 4, 13, 5, 6; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 5, 3; Двадесет и Шеста 10, 10, 4, 8, 14, 18; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5; Девета 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 10, 15, 1, 19, 14, 3, 20, 9, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 25, 17, 6, 8, 32, 51; Махала Пешини 6, 9, 7, 3, 4; Махала Стране 3, 7, 1, 13, 14, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25А, 16, 21, 24, 22, 20, 11, 30, 12; Петнадесета 7, 5, 3, 1; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 34, 20, 23, 7, 6, 19, 39, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20; Седма 5, 2, 2, 3, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 7, 8, 25, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 6, 19, 2, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 18, 24; Тридесет и Трета 2, 3, 5, 2, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 5, 3, 1; Шестнадесета 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6, 21, 6, 15, 2, 9, 7, 22, 11, 24, 28, 20; Имот 037080 М-Т Османовица
На 21.04.2017 г. /09:45 – 15:30 ч./ – Салаш Втора 3, 1; Двадесет и Втора 12, 17, 3, 7, 11, 8, 15, 4, 13, 5, 6; Двадесет и Пета 4, 3; Двадесет и Трета 3, 5, 3; Двадесет и Шеста 10, 10, 4, 8, 14, 18; Двадесета 6, 2, 8, 3, 6, 8; Дванадесета 4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5; Девета 4, 3; Деветнадесета 4; Единадесета 1, 1, 6; Махала Куцаровци 33, 31, 10, 15, 1, 19, 14, 3, 20, 9, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 25, 17, 6, 8, 32, 51; Махала Пешини 6, 9, 7, 3, 4; Махала Стране 3, 7, 1, 13, 14, 2; Осма 10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10; Парцел № 1 Пета 5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25А, 16, 21, 24, 22, 20, 11, 30, 12; Петнадесета 7, 5, 3, 1; ПИ 000343 ПИ № 037091 Първа 41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 34, 20, 23, 7, 6, 19, 39, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20; Седма 5, 2, 2, 3, 2; Трета 11; Тридесет и Втора 16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22; Тридесет и Първа 20, 7, 8, 25, 23, 15, 1, 3, 11, 12, 26, 20, 6, 19, 2, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 18, 24; Тридесет и Трета 2, 3, 5, 2, 1; Тридесет и Шеста 6, 4, 2; Тринадесета 3; Четвърта 4; Четиридесет и Втора 9, 5; Четиридесет и Трета 8; Четиридесет и Четвърта 1, 6, 4; Шеста 3, 1, 5, 3, 1; Шестнадесета 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6, 21, 6, 15, 2, 9, 7, 22, 11, 24, 28, 20; Имот 037080 М-Т Османовица
Община Брегово
На 21.04.2017 г. /13:15 – 14:00 ч./ – Видин Землището на с. градец; градец, Общ. Видин; 290 345 53 XIX-100 Втора 3, 1, 6, 2, 9, 12, 55, 13, 35, 59, 25, 54, 82, 7, 37, 4, 12, 20, 36; Двадесет и Втора 16, 3, 98, 16, 14, 4; Двадесет и Осма 35, 32, 13, 27, 3, 11, 7, 8, 21, 29, 1, 16, 12, 4, 27, 3; Двадесет и Пета 15, 21, 2, 25, 17, 11, 23, 18, 13, 6, 5, 24, 10; Двадесет и Първа 4, 2, 7, 5, 11, 9, 10, 15, 29, 25, 18, 14, 10, 15, 13, 19, 12; Двадесет и Седма 32, 24, 22, 20, 35, 30, 27, 49, 23, 46, 10, 56, 39, 40, 42, 31, 58, 15, 12, 38; Двадесет и Трета 5, 10, 3, 9, 4; Двадесет и Четвърта 6, 8, 4; Двадесет и Шеста 26, 21, 4, 26, 27, 3, 11, 13, 28, 18, 24, 22, 16, 14; Двадесета 10; Дванадесета 1, 2; Девета 10, 13, 2, 3, 13; Деветнадесета 1, 4, 8, 20; Десета 13, 17, 8, 21, 1; Единадесета 21, 26, 28, 14, 18, 23, 24, 8, 12, 11, 4, 8, 7; Осемнадесета 3, 12, 10; Осма 9, 1, 4, 4, 3, 5, 2; Пета 30, 22, 1, 8, 32, 3, 7, 5, 60, 46, 74, 68, 72, 64, 52; Петдесета 4; Петнадесета 2, 5, 12, 4, 1, 13, 11, 23, 25, 21, 18, 24; ПИ 224 ПИ 492 Пи19 Първа 20, 28, 2, 18, 7, 8, 5, 12, ТП-1 градец, 6, 16, 4, 9, 10, 1, 211, 45, ТП-9 градец, 47, 44, 58, 56, 39, 36, 11, 53, 62, 50, 48, 51, 64, 60, 28, 49, 194, ТП-8 градец, 152, 171, 203, 209, 199, 178, 202, 127, 193, 211 ПИ 1133, Кв. 80, 186, 182, 188, 190, 15, 27, 185, 160, 42, 101, 108, 110, 109, 118, 44, 117, 92, ТП-7 градец, 111, 145, 122, 171, 1, 10, 34, ТП-6 градец, 42, 62, 40, 42, ТП-5 градец, ТП-4 градец, 27, 91, 89, 93, 7, 66, 86, 80, 90, 81, 88, 96, 68, 73, 92, 65, ТП-3 градец, 85, 124 А, 87, 78, 153, 155, 166, 136, 147, 164, 135, 141, 148, 165, 134, 170, 160, 163, 156, 172, 151, 143, 168, 125, ТП-2 градец, 121, 145, 137; Седемнадесета 3, 9; Седма 3, 49; Трета 8, 11, 15; Тридесет и Втора 9, 4, 2, 3, 5; Тридесет и Девета 3, 13, 15, 11; Тридесет и Осма 2, 21, 6, 1, 18, 4, 7, 19; Тридесет и Пета 22, 29, 33, 4, 17, 1, 2, 12, 9, 8; Тридесет и Първа 1, 4, 1; Тридесет и Трета 4, 3; Тридесет и Четвърта 3, 10, 1, 6, 4, 2; Тридесет и Шеста 4, 6, 6; Тридесета 3, 4, 1, 5, 10, 6, 1; Тринадесета 33, 30, 38, 55, 50, 28, 16, 62, 51, 52, 64, 54, 18, 60, 40, 36, 22, 27, 7, 15, 14, 17, 27, 11, 3, 9, 6, 10, 19, 70, 74; УПИ УПИ VI ПИ 1 Четвърта 5, 3; Четиридесет и Втора 12, 14, 8, 10, 5, 13, 2, 6, 16, 19; Четиридесет и Девета 13, 15, 14, 8, 4, 2; Четиридесет и Осма 5, 12, 4; Четиридесет и Пета 2, 16, 12, 5, 30, 34, 18, 36, 29, 9; Четиридесет и Първа 11, 13, 8, 15, 35; Четиридесет и Седма 2, 4, 8, 5, 14, 19, 28, 13, 18; Четиридесет и Четвърта 4, 3, 45, 13, 9, 15; Четиридесет и Шеста 20, 28, 14, 13, 36, 32, 3; Четиридесета 6, 7, 10, 15, 25; Четиринадесета 36, 14, 4; Шеста 28, 20, 29, 8, 19, 10, 6, 11, 13, 2, 14, 9; Шестнадесета 21, 11, 1, 5, 1; Динковица; Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1, 15; Дванадесета 4, 3, 22, 10; Девета 1, 10, 5, 8; Десета 2, 1; Единадесета 6, 7, 3, 2, 8, 1; Осемнадесета 4, 2; Осма 2; Пета 2, 10; Петнадесета 1, 2; Първа 15, 4, 21, 10, ТП-1 Динковица, 2, 9, 16, 5, 6, 3, 8, 25, 80, Мачтов Динковица, 15, 29; Седемнадесета 1, 11, 26, 20, 24, 5, 19, 17, 21; Седма 4, 1, 2; Трета 17, 8, 20, 25, 3, 4, 12, 21, 13, 1; Тринадесета 5, 4, 1, 2; Четвърта 8, 2; Четиринадесета 16, 6, 4, 3, 18, 1, 12; Шеста 7; Калина, Общ. Брегово; Георги Димитров 21, 10, 2, 28, 1, 14; Кирил и Методий 4, 3, 6, 12, 10; Розова долина 6; Толбухин 5, 1; Филип Тотю 1; Христо Ботев 2, 5, 6, 3; Христо Смирненски 10, 5, 13, 30, 2; Цар Калоян 6, 5, 11, 9, 7; Цар Симеон 7, 1, 2, 4, 5; Шипка; Плакудер; Втора 6, 2, 14, 8, 10; Девета 3, 2, 1; Десета 2; Единадесета 2, 1, 3; Осма 7, 9, 1, 6; Пета 3; Първа 2, 26, 5, 30, 28, 25, 13, 34, 1, 29, 42, ТП-1 Плакудер, 33, 11, 35, 43, 24, 27, 22, 19, 7, 18, 16, 41, 3, 9, 20, 31, 21, 39, 23; Седма 3, 7, 4, 2, 11, 5, 1, 9; Трета 6, 11, 2, 5, 4, 1, 7; Четвърта 16, 14, 4, 3, 6, 5, 18, 1, 10, 12; Тияновци; Боян Чонос 15, 11, 4, 17, 2, 23, 19, 21; Васил Левски 1, 2, 4, 7; В и Ктор Юго 22, 1, 20, 2, 11, 8, 12, 3, 18, 13, 10, 16, 6; Ген. Тотлебен 12, 2, 15, 10, 16, 3, 11, 13, 14, 5, 8, 18; Георги Бенковски 1, 2, 7; Георги С. Раковски 2, 14, 8, 13, 3, 1, 9, 12, 7, 15, 6; Гоце Делчев 10, 3, 7, 2, 8, 5, 9, 4, 1, 11, 6; Димитър Грънчаров 4, 3; Д-р Петър Берон 4, 2; Иван Вазов 7, 5, 2, 4, 9, 3; Индже войвода 2, 3, 1; Ленин 6, 2; Лиляна Димитрова 3, 10, 6, 2, 14, 5, 9, 1, 8, 11; Любен Каравелов 8, 3, 5, 6, 2, 11, 1; Митко Палаузов 4, 2; Мичурин 2, 4, 6; Райчо Даскалов 7, 11, 1, 3, 9, 5; Станко Маринцестов 1, 3, 2, 4; Толбухин 4, 8, 16, 9, 6, 10; Център
На 21.04.2017 г. /09:00 – 09:45 ч./ – Видин Землището на с. градец; градец, Общ. Видин; 290 345 53 XIX-100 Втора 3, 1, 6, 2, 9, 12, 55, 13, 35, 59, 25, 54, 82, 7, 37, 4, 12, 20, 36; Двадесет и Втора 16, 3, 98, 16, 14, 4; Двадесет и Осма 35, 32, 13, 27, 3, 11, 7, 8, 21, 29, 1, 16, 12, 4, 27, 3; Двадесет и Пета 15, 21, 2, 25, 17, 11, 23, 18, 13, 6, 5, 24, 10; Двадесет и Първа 4, 2, 7, 5, 11, 9, 10, 15, 29, 25, 18, 14, 10, 15, 13, 19, 12; Двадесет и Седма 32, 24, 22, 20, 35, 30, 27, 49, 23, 46, 10, 56, 39, 40, 42, 31, 58, 15, 12, 38; Двадесет и Трета 5, 10, 3, 9, 4; Двадесет и Четвърта 6, 8, 4; Двадесет и Шеста 26, 21, 4, 26, 27, 3, 11, 13, 28, 18, 24, 22, 16, 14; Двадесета 10; Дванадесета 1, 2; Девета 10, 13, 2, 3, 13; Деветнадесета 1, 4, 8, 20; Десета 13, 17, 8, 21, 1; Единадесета 21, 26, 28, 14, 18, 23, 24, 8, 12, 11, 4, 8, 7; Осемнадесета 3, 12, 10; Осма 9, 1, 4, 4, 3, 5, 2; Пета 30, 22, 1, 8, 32, 3, 7, 5, 60, 46, 74, 68, 72, 64, 52; Петдесета 4; Петнадесета 2, 5, 12, 4, 1, 13, 11, 23, 25, 21, 18, 24; ПИ 224 ПИ 492 Пи19 Първа 20, 28, 2, 18, 7, 8, 5, 12, ТП-1 градец, 6, 16, 4, 9, 10, 1, 211, 45, ТП-9 градец, 47, 44, 58, 56, 39, 36, 11, 53, 62, 50, 48, 51, 64, 60, 28, 49, 194, ТП-8 градец, 152, 171, 203, 209, 199, 178, 202, 127, 193, 211 ПИ 1133, Кв. 80, 186, 182, 188, 190, 15, 27, 185, 160, 42, 101, 108, 110, 109, 118, 44, 117, 92, ТП-7 градец, 111, 145, 122, 171, 1, 10, 34, ТП-6 градец, 42, 62, 40, 42, ТП-5 градец, ТП-4 градец, 27, 91, 89, 93, 7, 66, 86, 80, 90, 81, 88, 96, 68, 73, 92, 65, ТП-3 градец, 85, 124 А, 87, 78, 153, 155, 166, 136, 147, 164, 135, 141, 148, 165, 134, 170, 160, 163, 156, 172, 151, 143, 168, 125, ТП-2 градец, 121, 145, 137; Седемнадесета 3, 9; Седма 3, 49; Трета 8, 11, 15; Тридесет и Втора 9, 4, 2, 3, 5; Тридесет и Девета 3, 13, 15, 11; Тридесет и Осма 2, 21, 6, 1, 18, 4, 7, 19; Тридесет и Пета 22, 29, 33, 4, 17, 1, 2, 12, 9, 8; Тридесет и Първа 1, 4, 1; Тридесет и Трета 4, 3; Тридесет и Четвърта 3, 10, 1, 6, 4, 2; Тридесет и Шеста 4, 6, 6; Тридесета 3, 4, 1, 5, 10, 6, 1; Тринадесета 33, 30, 38, 55, 50, 28, 16, 62, 51, 52, 64, 54, 18, 60, 40, 36, 22, 27, 7, 15, 14, 17, 27, 11, 3, 9, 6, 10, 19, 70, 74; УПИ УПИ VI ПИ 1 Четвърта 5, 3; Четиридесет и Втора 12, 14, 8, 10, 5, 13, 2, 6, 16, 19; Четиридесет и Девета 13, 15, 14, 8, 4, 2; Четиридесет и Осма 5, 12, 4; Четиридесет и Пета 2, 16, 12, 5, 30, 34, 18, 36, 29, 9; Четиридесет и Първа 11, 13, 8, 15, 35; Четиридесет и Седма 2, 4, 8, 5, 14, 19, 28, 13, 18; Четиридесет и Четвърта 4, 3, 45, 13, 9, 15; Четиридесет и Шеста 20, 28, 14, 13, 36, 32, 3; Четиридесета 6, 7, 10, 15, 25; Четиринадесета 36, 14, 4; Шеста 28, 20, 29, 8, 19, 10, 6, 11, 13, 2, 14, 9; Шестнадесета 21, 11, 1, 5, 1; Динковица; Втора 17, 8, 10, 12, 25, 5, 4, 1, 15; Дванадесета 4, 3, 22, 10; Девета 1, 10, 5, 8; Десета 2, 1; Единадесета 6, 7, 3, 2, 8, 1; Осемнадесета 4, 2; Осма 2; Пета 2, 10; Петнадесета 1, 2; Първа 15, 4, 21, 10, ТП-1 Динковица, 2, 9, 16, 5, 6, 3, 8, 25, 80, Мачтов Динковица, 15, 29; Седемнадесета 1, 11, 26, 20, 24, 5, 19, 17, 21; Седма 4, 1, 2; Трета 17, 8, 20, 25, 3, 4, 12, 21, 13, 1; Тринадесета 5, 4, 1, 2; Четвърта 8, 2; Четиринадесета 16, 6, 4, 3, 18, 1, 12; Шеста 7; Калина, Общ. Брегово; Георги Димитров 21, 10, 2, 28, 1, 14; Кирил и Методий 4, 3, 6, 12, 10; Розова долина 6; Толбухин 5, 1; Филип Тотю 1; Христо Ботев 2, 5, 6, 3; Христо Смирненски 10, 5, 13, 30, 2; Цар Калоян 6, 5, 11, 9, 7; Цар Симеон 7, 1, 2, 4, 5; Шипка; Плакудер; Втора 6, 2, 14, 8, 10; Девета 3, 2, 1; Десета 2; Единадесета 2, 1, 3; Осма 7, 9, 1, 6; Пета 3; Първа 2, 26, 5, 30, 28, 25, 13, 34, 1, 29, 42, ТП-1 Плакудер, 33, 11, 35, 43, 24, 27, 22, 19, 7, 18, 16, 41, 3, 9, 20, 31, 21, 39, 23; Седма 3, 7, 4, 2, 11, 5, 1, 9; Трета 6, 11, 2, 5, 4, 1, 7; Четвърта 16, 14, 4, 3, 6, 5, 18, 1, 10, 12; Тияновци; Боян Чонос 15, 11, 4, 17, 2, 23, 19, 21; Васил Левски 1, 2, 4, 7; В и Ктор Юго 22, 1, 20, 2, 11, 8, 12, 3, 18, 13, 10, 16, 6; Ген. Тотлебен 12, 2, 15, 10, 16, 3, 11, 13, 14, 5, 8, 18; Георги Бенковски 1, 2, 7; Георги С. Раковски 2, 14, 8, 13, 3, 1, 9, 12, 7, 15, 6; Гоце Делчев 10, 3, 7, 2, 8, 5, 9, 4, 1, 11, 6; Димитър Грънчаров 4, 3; Д-р Петър Берон 4, 2; Иван Вазов 7, 5, 2, 4, 9, 3; Индже войвода 2, 3, 1; Ленин 6, 2; Лиляна Димитрова 3, 10, 6, 2, 14, 5, 9, 1, 8, 11; Любен Каравелов 8, 3, 5, 6, 2, 11, 1; Митко Палаузов 4, 2; Мичурин 2, 4, 6; Райчо Даскалов 7, 11, 1, 3, 9, 5; Станко Маринцестов 1, 3, 2, 4; Толбухин 4, 8, 16, 9, 6, 10; Център
На 21.04.2017 г. /09:45 – 13:15 ч./ – градец, Общ. Видин XIX-100 Втора 54, 82; Двадесет и Втора 98; Двадесет и Седма 35, 30, 27, 49, 23, 46, 10, 56, 39, 40, 42, 31, 58; Петдесета 4; Пи19 Първа 42, 62, 40, 42, ТП-5 градец; Тридесет и Втора 9; Тридесет и Девета 3, 13, 15, 11; Тридесет и Осма 2, 21, 6, 1, 18, 4, 7, 19; Тринадесета 70, 74; Четиридесет и Девета 13, 15, 14, 8; Четиридесет и Пета 9; Четиридесет и Седма 14, 19, 28, 13, 18; Четиридесет и Четвърта 13, 9, 15; Четиридесет и Шеста 20, 28, 14, 13, 36, 32
Община Видин
На 18.04.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Видин Байкал 104, 106, 108; Иглика 6, 43, 76, 72, 66, 51, 60; Камелия 3; Росица 1; Седма 8, 15; Синчец 32, 34, 17, 19; Славянска 9; Стара планина 87 А, 93, 82, 60, 75, 76, 85, 96, 84, 95, 72; Теменужка 11, 3
22.04.2017 г. /08:00 – 12:00 ч./ – гр. Видин Административна сграда Дск
Община Димово
На 18.04.2017 г. /09:15 – 15:15 ч./ – с. Арчар Кв. Бабуя
На 19.04.2017 г. /09:15 – 15:15 ч./ – с. Арчар Кв. Бабуя
На 20.04.2017 г. /09:15 – 15:15 ч./ – с. Арчар Кв. Бабуя
На 20.04.2017 г. /12:30 – 15:30 ч./ – Бела 000148; Димово, Общ. Димово; Александър Стамболийски 92, 59, 55, 86, 94, 61, 84, 53, 90, 96, 65, 100, 51, 102, 57, 82, 63, 88, 98; Безименна Изход за Рабиша; Белоградчик 4, 6, 2, 8; Васил Коларов 25; Васил Левски 4, 3, 1, 2, 5; Девети септември 31, 33, 51, 10, 49, 37, 41, 29, 39, 43, 45, 35, 7, 8, 14, 6; Димитър Благоев 56, 49, 46, 47, 48, 42, 58, 51, 60, 50, 52, 61, 62, 44, 54, 53, 45, 59, 40, 43, 55, 57; Кръсто Трифонов 3, 15, 2, 7; Пеньо Пенев 2, 1, 4; Работническа 2; 2, 3А, 5, Индустриална зона; Кладоруб; Втора 15, 22, 24, 19, 21, 5, 2, 16, 20, 14, 23, 35, 10, 8, 6, 18, 4, 1, 11, 3, 12, 17; Осма 3, 2, 7; Пета 16, 4, 10, 5, 14, 12, 1, 8, 2, 6; Първа 17, 8, 21, 11, 22, 10, 5, 15, 2, 36, 6, 18, 4, 7, 20, 16; Седма 3, 1, 9; Трета 15, 10, 16, 19, 8, 6, 12, 7, 3, 2, 14, 17, 13; Четвърта 13, 15, 4, 1, 11, 5, 7, 3; Шеста 7; Острокапци; Втора 7, 3, 6, 1, 5, 2, 4, 11; Дванадесета 2; Девета 3, 1; Десета 3, 2, 1; Единадесета 4, 2; Осма 4, 1, 2, 6; Пета 6, 8, 12, 18, 5, 4, 3, 20, 2, 16, 7, 10; Петнадесета 3; Първа 28, 4, 24, 36, 8, 33, 34, 30, 13, 14, 26, 5, 32, 31, 27, 21, 7, 20, 17, 6, 29, 9, 15, 23, 35, 19, 22; Седма 3, 1, 4, 2; Трета 5, 3, 4; Тринадесета 3, 1; Четвърта 1, 4, 5, 2, 3; Четиринадесета 4, 2, 3, 5, 7; Шеста 2, 6, 11, 4, 13, 9, 12, 14, 8, 15, 3, 5, 7; Шестнадесета 6, 4
На 20.04.2017 г. /09:30 – 13:00 ч./ – Димово, Общ. Димово Боян Чонос 1; Георги Димитров 135, 129, 123, 119, 133, 131, 137, 127, 125, 121; Дванадесетте 13; Девети септември 2, 7А, 7, 17, 23, 15, 21, 11, 25; Комсомолска 1; Никола Й. Вапцаров 2, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16; Свилен Русев 5 40, 5, 40; Христо Ботев 5, 3, 1, 2, 6, 4; Христо Смирненски 4, 3, 8 А, 2, 6, 1, 5, 8
На 21.04.2017 г. /09:15 – 15:15 ч./ – с. Арчар Кв. Бабуя
Община Ружинци
На 18.04.2017 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Динково Втора 26; Деветнадесета 2; Осемнадесета 1; Осма 11, 3, 7, 9; Пета 2, 4, 6; Първа 1, 11, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 7, 9; Четвърта 1, 2, 4, 5; Четиринадесета 2, 6; ул. „Шеста“ № № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22.

Източник: Focus news

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder