Увеличава се броят на тест-лентите за диабетици, които се заплащат от НЗОК

Увеличава се броят на тест-лентите за диабетици, които се заплащат от НЗОК

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява за здравноосигурените пациенти над 18 години при интензифицирано лечение с инсулин (интензифицираната схема на инсулинотерапия включва приложение на бързодействащ инсулин и инсулин със средно продължително или продължително действие) вече 450 тест-ленти за година, считано от датата на последното им отпускане в аптеката. На здравноосигурените пациенти на този тип лечение може да бъде издадена и изпълнена нова рецепта за остатъчния брой тест-ленти. Те могат да получат допълнителни 150 тест-ленти, независимо от датата на отпускане на предходните 300 бр., като 12-месечният период започва да тече от датата на отпускане на тези допълнителни тест-ленти.
Освен тези пациенти право да получават тест-ленти за самоконтрол, заплащани от Националната здравноосигурителна каса, имат всички здравноосигурени лица (ЗОЛ) на инсулиново лечение, както следва:
а/ при лечение с инсулин – 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;
б/ деца до 18 години – 1100 бр за една година, считано от датата на получаване;
в/ бременни -1100 бр. за периода на бремеността;
г/ при интензифицирано лечение с инсулин лица над 18 години, ползващи инсулинови помпи със сензори – 300 тест-ленти/годишно, считано от датата на получаване.
Право да предписват тест-ленти за самоконтрол имат ендокринолог/детски ендокринолог, работещи по договор с НЗОК, след представяне от ЗОЛ на заверената в районната здравноосигурителна каса по местоживеене „Рецептурна книжка на хронично болния“. За тази цел ендокринологът издава рецептурна бланка и нанася в рецептурната книжка предписанието. Допуска се да се предпишат и от личния лекар на здравноосигурения.
При отпускане на тест-ленти за самоконтрол, на ЗОЛ следва да бъде предоставен безплатно апарат за измерване на кръвна захар с придружаващи аксесоари – убождащо устройство, както и брой игли, който е равен на броя тест-ленти. След избора от пациента на конкретна търговска марка, фармацевтът попълва в рецептурната бланка НЗОК-кода на избрания продукт. Изборът може да бъде направен съгласно „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“, влязал в сила от 1 април 2017 г., който е общодостъпен на официалния сайт на НЗОК – WWW.NHIF.BG. При възникване на проблеми при работа с апарата за измерване на кръвна захар, ЗОЛ следва да се обръща към фирмата заявител чрез отпускащата аптека.
В случай на бременност се представят допълнително следните документи: извадка от диспансерното досие, изготвена от наблюдаващия акушер-гинеколог и съдържаща кратка анамнеза на заболяването, срок на бременността, термин на раждане, копие от карта за профилактика на бременността.

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder