Среща на кметове и общински съветници с областния управител

Среща на кметове и общински съветници с областния управител

Областният управител Албена Георгиева проведе работна среща с кметовете на общини и председателите на общински съвети на територията на област Видин в Заседателната зала на Областна администрация Видин.
Целта на инициираната от г-жа Георгиева среща бе да се извърши обективна оценка на съвместните приоритети за работа с местната власт с оглед постигане на съгласуваност при провеждане на държавната политика в област Видин.
По време на разговорите се обсъдиха въпроси свързани с проектната готовност на общините по оперативните и европейски програми, спазване на нормативните изисквания при осъществяване на контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, начини за подобряване на комуникацията между Областна администрация Видин и общините, текущи въпроси в сферата на образованието, заетостта, здравеопазването и енергийната ефективност.
Съществено внимание бе обърнато на съвместните действия за изпълнение на превантивни дейности за намаляване и предотвратяване на риска от наводнения, в т.ч. осигуряване на периодично наблюдение, от страна на кметовете и кметските наместници, на речната проводимост в съответните землища, с цел защита на населените места, инфраструктурата и земеделските земи.
В края на работния формат, участниците се обединиха около мнението, че едни от основните приоритети, по които следва да се работи са изграждането на скоростния път София-Видин и популяризирането на новооткрития филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във Видин.
Албена Георгиева информира присъстващите, че изграждането на скоростен път София – Видин е заложено като един от важните приоритети на правителството и е част от управленска програма на кабинета Борисов. За участъка Видин – Монтана има готов идеен проект. Предвижда се през септември тази година да бъде финализиран и техническият проект, включително подробният устройствен план, след което ще се извършат съответните отчуждителни процедури. Тръжната процедура за строителство се предвижда да бъде въведена през 2018 година.

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder