Възраждат архитектурното наследство във Видин и Долж с проект (видео)

Възраждат архитектурното наследство във Видин и Долж с проект (видео)

Стартира нов проект, с който да се издири архитектурното наследство в двете области.
Проектът носи името „Възраждане на архитектурното наследство в областите Видин и Долж“, а водещ партньор е Видинската Асоциация за насърчаване на туризма.
Проектът е в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България. Партньор от румънска страна Румънската асоциация за електронна индустрия и софтуер – Олтения (АРИЕС). Основната цел на проекта е да се популяризира културното наследство на двата региона, чрез което да бъдат привлечени туристи и то да бъде представено извън рамките на региона. Идеята е в следствие на проекта да се постигне устойчиво развитие на туризма на базата на съществуващите културно-исторически ресурси.
Конкретните дейности, които проекта предвижда, са: събиране, анализ и представяне на информация за архитектурните паметници в областите Видин и Долж; създаване на кръжоци за 3D сканираане, моделиране и принтиране на макети на архитектурни паметтници и други обекти (по 3 кръжока за всеки от двамата партньори, те ще бъдат създадени в две училища и едно читалище (от българска страна това са: ПГ „Проф. д-р. Асен Златаров“, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Народно читалище „Цвят 1870“); изработване на филм и каталог за архитектурниите сгради; организиране на два специалзираи семинара за архитекти и строителни инжинери и фирми в областта на строителството; разработване на стратегия за популяризиране на културното наследство; организиране на два инфо тура за журналисти и туроператори; популяризиране на културното наслество на двата региона чрез 18 пътуващи изложби и информационни обиколки (по време на които да се посетят всички общини на територията на област Видин и област Долж) и две културни мероприятия във Видин и в Крайова; организиране на обменни посещения в двете държави на учениците, участващи в кръжоците.
Очакваните резултатите след приключване на проекта са най – вече опазване, популяризиране и развитие на културното наследство и насърчаване на туризма в областите Видин и Долж.
Вижте още във видеото

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder