Възможност за електронен достъп на граждани до медицинското им досие

Възможност за електронен достъп на граждани до медицинското им досие

Албена Георгиева апелира гражданите да се възползват от възможността за електронен достъп до медицинските си досиета
Областният управител на област Видин апелира гражданите да се възползват от новата електронна услуга „Преглед на пациентско досие“, предлагана от Националната здравноосигурителна каса, респективно Районната здравноосигурителна каса във Видин.
Всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна каса има възможност да получи безплатно своя Уникален код за достъп (УКД) до електронното си медицинско досие. С УКД всеки гражданин може да упражни правото си да провери отразените в личното му досие дейности – от личен лекар, лекар/и специалисти, лаборатории, медицински центрове, болници и аптеки в страната, дали действително тези дейности са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея.
Според Албена Георгиева, това е поредната конкретна стъпка на правителството за подобряване на административното обслужване в държавната администрация и осигуряване на достъп до информация, до която всеки гражданин има право.
Областният управител призовава гражданите да се възползват от новата електронна услуга, като по този начин ще спомогнат и за осъществяването на активен контрол върху изразходваните средства за здравеопазване.
От страна на Областна администрация Видин информацията е разпространена до кметовете на общини и ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт в областта.
Електронната услуга „Преглед на пациентско досие“ е достъпна на официалния сайт на НЗОК (https://www.nhif.bg/), след въвеждане на УКД.
Персонализираната информационна Система предоставя възможност за вход с цифрови сертификати (КЕП), издадени от лицензирани доставчици на удостоверителни услуги.
Право на достъп до Системата, чрез уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати.
Уникалният код за достъп е личен и се получава лично в РЗОК срещу представяне на документ за самоличност.

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder