Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения

Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения

На 02.10.2017 г. стартира централната услуга на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ за подаване на заявление за митнически решения.

Системата „МКС: митнически решения“ ще предостави хармонизиран потребителски интерфейс за взаимодействие на икономическите оператори с митническите органи (Търговски портал за митническите решения), който ще позволи на потребителите:

  • да изготвят и подават заявления до съответните митнически органи;
  • да управлява заявленията и разрешенията и да отговаря на исканията на митническите органи;
  • да разглежда и отпечатва заявленията и разрешенията.

Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците на държавите членки. Работната програма е разработена в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, който се прилага от 1 май 2016 г. Новият Митнически кодекс предвижда всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхраняването на такава информация, да се извършват, като се използват средства за електронна обработка на данни, а информационните и комуникационните системи да предлагат еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави членки.
С цел осигуряване на достъп до централните електронни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“, който да отговаря на общностните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Uniform user management & digital signature), Агенция „Митници“ ще осигури възможност за регистрация на нови потребители (икономически оператори) и пререгистрация на икономически оператори, които вече имат регистрация за работа с информационните системи на Агенция „Митници“.
Регистрацията/Пререгистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници“, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.
Използването на централните електронни услуги на DG TAXUD налага задължителна регистрация или пререгистрация, която започва от 02.10.2017 г. и се извършва в е-Портала на Агенция „Митници“ (e-customs.bg).
Предвиден преходен период за пререгистрация от 02.10.2017 до 31.01.2017 г, в рамките на който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници“.

Допълнителна информация за митническите решения

Централната услуга ще е достъпна от 2.10.2017 г. на адрес: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/, само след извършване на регистрация съгласно новите изисквания.
В системата са обхванати следните заявления и разрешения:
Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит
Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на доказателство за митническия статус на съюзни стоки
Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит
Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим ТИР
Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани
Заявление или разрешение за централизирано оформяне
Заявление или разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване
Заявление или разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките
Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип I
Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип II
Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в частен митнически склад
Заявление или разрешение за отсрочване на плащане
Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ
Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация
Заявление или разрешение за използване на режим специфична употреба
Заявление или разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
Заявление или разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна линия
Заявление или разрешение за самооценка
Заявление или разрешение за използване на опростена декларация
Заявление или разрешение за използване на пломби от специален тип
Заявление или разрешение за използване на режим временен внос
Заявление или разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни
Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за временно складиране на стоки

След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници“ със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Екип ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder