Топ вести
Повече пари за образование

Повече пари за образование

Разходи от 584 470 500 лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие на второ четене на законопроекта за бюджета парламентът. Текущите разходи са 573 365 500 лв., като за персонал са предвидени 322 996 200 лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети – 28 774 100 лв.
За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.
С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период – и от качеството на образователния процес.
Народното събрание утвърди и разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва: за областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование – учене през целия живот, 524 252 100 лв.; за равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал – малко над 55 млн. лв.
Планираните приходи са за 13 100 000 лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 000 лв.
Субсидии и други текущи трансфери за 6 260 000 лв. записаха депутатите.
Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 075 800 лв., за държавните ВУЗ – 414 943 300 лв.

Източник:БТА

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder