Възможностите за финансиране на неземеделски дейности чрез МИГ „Видин-селска част – Ново село“ представи Областен информационен център-Видин

Възможностите за финансиране на неземеделски дейности чрез МИГ „Видин-селска част – Ново село“ представи Областен информационен център-Видин

Кметовете на населените места от община Видин представиха проектните си намерения, които могат да реализират чрез местната инициативна група.
Днес в заседателната зала на Общински съвет-Видин екипът на Областен информационен център-Видин организира информационна среща с кметовете и кметските наместници на населените места от община Видин. На срещата, първо информационно събитие изцяло насочено към 33-те населени места в най-голямата видинска община, бяха представени мерки за финансиране на неземеделски дейности от Програмата за развитие на селските райони чрез Местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“.
Управителят на Центъра Мариела Савкова презентира Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, както и Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата.
В срещата се включиха всички 33-ма кмета и кметски наместника на населените места. Целта на събитието бе освен детайлно представяне на информация за мерките от ПРСР, така и активна дискусия за приоритизиране на възможностите от Програмата, които могат да се реализират чрез МИГ-а, като се отчетат най-належащите потребности на местната общност.
Кметовете и кметските наместници изложиха върху специално изготвени от екипа на ОИЦ индикативни проектни фишове, идейните си намерения, които могат да реализират чрез местната инициативна група. Сред предложените неземеделски дейности преобладават идеите за ремонт на селската пътна инфраструктура – вътрешноселски пътища и тротоари, но и изграждане на водопроводи, ремонт на обществени пространства, изграждане или ремонт на православни храмове/параклиси, нови спортни площадки или реновирането на съществуващи такива.

Екип на Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder