Кметът на Видин – доволен, че съветниците му приели всички предложения без да „мрънкат“

Кметът на Видин – доволен, че съветниците му приели всички предложения без да „мрънкат“

Сред най-важните точки в дневния ред Огнян Ценков посочи план-сметката за необходимите разходи за извършване на дейностите, свързани с твърдите битови отпадъци.

Стратегията за развитие на туризма; допълнението в поименния списък за капиталови разходи във връзка със закупуването на служебен автомобил за СУ „Цар Симеон Велики“; предложенията за продажба на общинско имущество; за приемането на нормативни документи, което е необходимо да се направи в края на всяка година; промени в някои решения на Общинския съвет, които са изискуеми съгласно законодателството и др. „Благодаря на общинските съветници за това, че подкрепят предложенията на общинската администрация, които впоследствие се превръщат в решения и тези решения способстват за осъществяването на цялостната дейност на територията на Община Видин“ – заяви Ценков. Той коментира, че счита като сериозен успех финализирането на приемането на финансово-оздравителния план, с който Община Видин получава общо 5 милиона лв. безлихвен кредит за разплащане с кредитори на Общината и предстои да бъде преведен още около 1 милион лв. „В края на 2015 г. просрочените задължения бяха над 7 милиона лв., с разплащането и на 1 милион и 40 хиляди лв., които очакваме в началото на следващата година към кредитора на Общината „Титан-АС“ и, в зависимост от сложността на казуса там за изплащането на трудовите възнаграждения и осигуровки на бившите работници, тогава вече ще бъдат намалени просрочените задължения около 1 милион и 200 хиляди лв. Това е и един от критериите, по който Община Видин вече няма да бъде в категорията на общините с недобро финансово състояние. По този начин показваме една последователна политика, която ние изпълнявахме през двете години от мандата“ – каза видинският кмет. Като съществени успехи той посочи още откриването на филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“; оптимизацията на мрежата от училища и детски градини, модернизирането на образователната инфраструктура, подчертавайки финансовата помощ на правителството за тази цел; реализирането на проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, като именно в такъв план предстои закупуването на две сметосъбиращи машини; нови инициативи и постижения в областта на културата, туризма и спорта като Първия летен фестивал за опера и балет, наградите за крепостта „Баба Вида“ и Етнографския център и много други.
На въпрос от страна на медиите как ще коментира отрицателния вот на част от предложенията днес, както и отсъствието на групата общински съветници от Гражданско обединение „Единни за промяна“ на извънредното заседание на 15 декември, кметът отговори: „Считам, че това е демонстрация на колективна безотговорност. Не може да се обяснява, че не са имали време да се запознаят с материалите, когато всички останали общински съветници са се запознали. След като имат някакво категорично мнение, по-добре да дойдат и да го изяснят. Отрицателният вот от тяхна страна за някои от решенията, приети на днешното заседание, мога да го класифицирам като търсене на внимание във връзка с лични или политически амбиции. Все пак ние видяхме, че когато има удачни предложения, каквото беше това във връзка със Стратегията за туризма – за включване развитие на балнеолечебен туризъм, общинските съветници проявиха разбиране и приеха това допълнение от страна на „Единни за промяна“. Огнян Ценков заяви, че абсолютно не приема изявления като това на Росица Кирова, че в Община Видин не са постигнати никакви резултати. „Не може да бъде сравнявано приемането на финансово-оздравителния план и отпускането на безлихвен кредит със закупуването на техника за сметосъбиране и сметоизвозване. Това са съвсем различни неща. Естествено, че нашата цел е да търсим безвъзмездно финансиране, за да не утежняваме още повече тежкото състояние на Общината. В случая ние излизаме от това тежко финансово състояние. Разплащането на тези средства като безлихвен кредит е в помощ не само на Община Видин, то е законосъобразно и справедливо решение за всички кредитори, всички фирми, които са си изпълнили договорите спрямо Общината. И голяма част от тях са договори и задължения от предишни мандати. Затова за нас беше приоритетно реализирането на финансово-оздравителния план, бяха вложени много усилия и труд от служителите, за да бъдат изпълнени всички изисквания. Още веднъж искам да благодаря на общинските съветници, които категорично и единодушно на извънредното заседание подкрепиха финализирането на финансово-оздравителния план и вече можем да заявим, че средствата са разплатени на кредиторите, с изключение на този 1 милион и 40 хиляди лв.“ – категоричен бе Огнян Ценков.

Екип: Видин Вест
Снимки: Община Видин

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder