Намаляване на задълженията, повече средства от данъци, активна работа по програми и проекти и усилени ремонтни дейности в Община Видин

Намаляване на задълженията, повече средства от данъци, активна работа по програми и проекти и усилени ремонтни дейности в Община Видин

Това са основните тенденции, отбелязани по време на редовна пресконференция на кмета на Община Видин ръководния му екип. В началото на срещата с медиите Ценков съобщи, че е издал заповед във връзка с повишаване нивото на река Дунав и измерено ниво 747 см в 18,00 часа на 20.03.2018 г. при километър 790,20 (рейката на гр. Видин) и тенденция към повишаване, за въвеждане в действие I етап – „Повишено внимание“ от Общинския план за защита при бедствия в частта „Защита при наводнения“. Разписаните в нея мерки са влезли в сила от 19:00 ч. на вчерашния ден.
Началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Владимир Георгиев каза, че от началото на годината до настоящия момент са постъпили общо над 1 милион 380 хиляди лв., като приходите от минали години в тази сума са около 400 000 лв. В сравнение със същия период на миналата година има повишаване на събираемостта с 46 хиляди лв. Постъпилите средства от физически лица са малко над 1 милион лв. Най- голям е делът на събраните пари от такса „битови отпадъци“ – над 36 % от общия обем, следван от данъка за превозните средства.
Секретарят на Общината Иванела Андреева даде информация за изпълнението на проект „Грижа в семейна среда за лицата в неравностойно положение в Община Видин“, чийто краен срок е 3.04.2018 г. Основната дейност по него е предоставяне на социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“. Към момента обслужваните потребители са 159 души, заетите работни места – 113, а общо от началото на проекта потребителите са 227, а изпълнителите – 167. Община Видин е заявила интерес за участие в предоставяне на социални услуги в домашна среда през 2018 г. и изразява готовност за сключване на споразумение с Агенцията за социално подпомагане. Иванела Андреева обяви, че е стартирал приема на проекти по програма „Местни инициативи“, която ще се реализира за трета поредна година. Бюджетът и е 104 000 лв., като максималната стойност за едно проектно предложение остава 2 000 лв. Срокът за подаване на документите за участие в програмата е 30 април. Образци на документите за кандидатстване и насоки за попълване на формуляра са публикувани на официалната интернет страница на Община Видин – www.vidin.bg, категория „Община“, раздел „Проекти и конкурси“, секция „Инициативи“.
Информация за работата, свързана с обекти от капиталовите разходи – преходни от 2017 г. и предвидените за тази година, представи инж. Цветан Асенов – заместник-кмет по строителството и развитие на инфраструктурата. Сред заложените дейности са: основен ремонт на две кръгови кръстовища (на бул. „Панония” с ул. „Гео Милев” и на ул. „Академик Стефан Младенов“ с ул. „Хр. Ботев“) във Видин, на стойност 20 000 лв.; основен ремонт на тротоари в града за 32 692 лв.; асфалтиране на междублокови пространства и улици във Видин и Дунавци – 215 000 лв.; асфалтиране на пътища от IV-класна пътна мрежа в Общината – 59 089 лв.; текущ ремонт на уличната мрежа – 60 000 лв.
Почти е приключил ремонтът на Гребната база на стойност 334 175, 50 лв., при краен срок 23.05.2018 г. В ход са строително- монтажните работи на сградата на ОУ „Отец Паисий“; тече процедура за избор на изпълнител за ГПЧЕ „Йордан Радичков“ и за Общинския драматичен театър „Вида“. Във връзка с проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона, гр. Видин“ се провежда също процедура за избор на изпълнител. Започва изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” на територията на община Видин по пет обособени позиции”, на обща стойност за всичките обекти – 105 842,95 лева с ДДС.
Заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Венци Пасков запозна присъстващите с някои от важните проекти в сферата. Той подчерта, че проект «Топъл обяд» е надграден и от 12 март стартира, като обслужва общо 700 потребители на територията на цялата община. Предстои кандидатстването по проект «Работа» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». В списъка на общините с равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца за Община Видин разпределените работни места по него са 93. Пасков информира, че на 14.03.2018 г. е стартирал проект «Ние също можем» на КНСБ, партньор по който е Общината. Основната му цел е подобряване на достъпа до пазара на труда на безработни лица от групи в неравностойно положение, чрез повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията им. Сформирани са 2 групи от по 15 човека. Одобрените кандидати се обучават по професия «Социален асистент» и ще получават стипендия. След успешното приключване на обучението ще бъде осигурена възможност за стажуване за срок от 3 месеца на 10% от завършилите курса.
В заключение кметът припомни добрата новина, че Министерството на финансите през миналата седмица извади Община Видин от категорията «общини в недобро финансово състояние». Той обясни, че фактически финансовото оздравяване на Общината започва още с новия мандат в края на 2015 година: «С получаването на двата милиона безлихвен кредит, който впоследствие беше трансформиран всяка следваща година. Разплатихме просрочени задължения, заради които бяха наложени запори. Постепенно повишавахме събираемостта на местните данъци и такси, изготвихме финансово-оздравителния план и той беше приет в пълен обем от Министерството на финансите. Ние сме една от малкото общини, на която беше уважено искането за безлихвен кредит в размер на 6 милиона лв. – 2 милиона лв. от 2015 г., 2 милиона и 960 хиляди лв. – преведени в края на 2017 г. С тези пари са разплатени просрочени задължения. Остава последният транш от 1 милион и 40 хиляди лв., които са задължения на Общината към фирмата «Титан-Ас», където сме поели ангажимента на посредник-медиатор работниците да си получат изработените заплати. В процедура сме на изясняване на първия заложник-кредитор и предстои обща среща в тази връзка». Ценков каза, че Общината започва да изпълнява финансово-оздравителния план през декември 2017 г. и той е със срок 2 години. В него е заложено възстановяването на отпуснатия безлихвен кредит. Спазва се строга финансова дисциплина, налице е преизпълнение на плащането на просрочените задължения със 160 000 лв. за първото тримесечие. Ценков се обърна към всички граждани, като заяви: «Поздравления за това, че доказахме на централната власт, че Община Видин може да промени посоката и нашата задлъжнялост, която в края на 2015 г. беше 21 милиона лв., сега е 13 милиона 278 хиляди лв. От тях 4 милиона 289 хиляди лв. са към централния бюджет. За тези две години, през които положихме много сериозен труд – ръководството на Общината и целия екип на администрацията, с подкрепата на държавата, на бизнеса, на гражданското общество, можем да обобщим, че преодоляхме трудностите и 2018 и 2019 ще бъдат наистина години на видимите резултати». Кметът изрази надеждата си, че Община Видин ще е сред тези, на които ще бъдат опростени част от задълженията от безлихвения кредит.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder