Безработицата в България вече около 6%.  От какви работници се нуждае пазарът на труда?

Безработицата в България вече около 6%. От какви работници се нуждае пазарът на труда?

Как ще се повиши заетостта на жените, как ще бъде помогнато за това и бащите да се включат в отглеждането на едно дете, как България и Европа ще се справят с предизвикателствата на пазара на труда – на всички тези въпроси отговори замeстник-министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова, предадоха от Novini.bg.
Заетостта на жените в Европа е много по-ниска от тази на мъжете, това е един от големите проблеми на пазара на труда.
Заетите жени в Европа са над 50%, според данни на Евростат, а мъжете са над 70%.
От друга страна, в България ситуацията е малко по-добра – заетостта на мъжете в трудоспособна възраст е малко над 76%, а при жените тя е почти 68%.
Именно тук идва ролята на Директивата за съвместяване на професионалния и личния живот, чиято цел е да се повиши заетостта на жените и подобряване на баланса. Да се постигне общо съгласие на страните – членки по текстовете от нея, е амбиция на Българското председателство.
Как е възможно да стане това?
Чрез въвеждане на допълнителни и нови форми за по-гъвкава заетост на работното място, това е единият от начините. Така ще се даде възможност на една работеща жена от една страна да отглежда децата си, да има достатъчно време за семейството си и същевременно да развива своята кариера.

„Когато става въпрос за неактивен или болен човек в семейството, около 30% повече са случаите, в които жените се грижат за този зависим човек, отколкото мъжете. С тази директива се дава възможност да се въведат няколко нови права – допълнителен родителски отпуск или отпуск, който може да служи за отглеждането на болен човек. Предложението на Европейската Комисия е да се въведе допълнителен родителски отпуск до навършване на 12 години на детето, в рамките на 4 месеца и който да бъде споделян между бащата и майката и да не бъде прехвърляем. Счита се, че с този текст ще се даде голяма възможност и мотиви на бащите да се включат в отглеждането на деца. За момента мненията на страните – членки са свързани с това до каква степен с въвеждането на директивата ще се въведат нови допълнителни финансови усилия върху осигурителните системи, тъй като наистина това е доста по-скъпо като начин на организиране на обезщетенията за болнични и за отглеждане на деца. Така че балансът, който Българското председателство ще предложи, е от една страна да запазим духа на директивата, но по – скоро всяка държава да се съобрази със своите социални системи, когато става въпрос за размера на плащанията. Считаме, че тази директива наистина ще подобри участието на жените в пазара на труда, като се дава възможност за по-голяма гъвкавост за начина на организиране на работния процес“, заяви Русинова.
„За нас е важно да се постигне балансът между работодатели и работещи“, поясни още тя и добави, че затова се правят консултации с организациите на европейско ниво, а когато се стигне до ратификация, ще има такива и на местно ниво.
„Тенденцията на пазара на труда последните три години е изключително положителна“, коментира заместник – министър Русинова. Нивата на безработица, особено в България, в момента са по-ниски дори и от преди кризата. Сега безработицата е около 6%“, съобщи тя.
„Големите предизвикателства тази и следващата година са гладът за кадри и то гладът за кадри и от гледна точка – броя хора, които трябва да бъдат заети и от гледна точка – уменията на работниците. Има доста сектори, в които има недостиг на работна сила. В почти всеки сектор има нужда от кадри. Това е тенденция, която вероятно ще продължи заради демографската криза. Мерките, които правителството предприема от една страна са краткосрочни, но от друга страна и дългосрочни, за да може проблемите да бъдат преодолени. Една от мерките е заедно с Министерството на образованието и науката – да не допускаме нито едно дете извън училищната система. Над 21 000 деца така са върнати в образователната система. Когато едно дете ходи на училище, вероятността след това да остане без работа, е малка. Надяваме се този механизъм с годините да продължи да функционира и да преодолеем младежката безработица“, каза Русинова.

„Другата инициатива, която е изключително важна, е чрез бюджетни средства и чрез европейски средства, да подпомогнем и работодателите, и работещите, от гледна точка на обучение. Ежегодно близо 300 милиона лева се отделят за подобряване на квалификацията. Около 18 000 младежи, благодарение на различните комбинации от мерки, са успели да си намерят работа през последните години.
Очакваме тази година да стартират около 90 проекта на работодатели, свързани с подкрепата на така нареченото специфично обучение. Сега за първи път даваме възможност на работодателите, когато имат собствен начин на обучение да обучат своя персонал и да привлекат неактивни и безработни хора. Например IT компания ще може да привлече безработен човек, който е с математически знания и да го обучи“, допълни заместник – министърът.
„Една от хоризонталните теми на Председателството е именно бъдещето на труда“, напомни тя. „Дигитализацията и цялата демографска картина поставят на масата пред всички нас доста въпроси, които трябва да намерят отговори в следващите няколко години, за да може Европа да посрещне предизвикателствата на пазара на труда“, обясни Зорница Русинова и поясни: „Едва 20% от децата, които са първи клас днес, ще работят професия, която в момента съществува. Затова нашите ангажименти са да подготвим младите хора, за да бъдат пригодни на новите професии и от друга страна, да започнем да обръщаме внимание на дигиталните компетентности. Над 40% са професиите в момента, които изискват дигиталните компетентности. В Европа близо 90 милиона души нямат подобни компетентности. С развитието на IT технологиите, скоро ще говорим не само за социално изключени, а и за дигитално изключени хора“, каза заместник – министър Русинова.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder