Стартира прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни програми за заетост и обучение

Стартира прием на заявки от работодатели за включване в насърчителни програми за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда”- Видин уведомява работодателите от общините Видин, Брегово и Ново село, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3001 лв.;
• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 033 лв.;
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 355 лв.;
• за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 943 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 10 026 лв.;
• безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 650 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 453 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 28 893 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 11 967 лв.;
• за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4 170 лв.;
• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 7 540 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания(чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 902 лв.
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
• работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 4 370 лв.;
• държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 8 695 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
• безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – чл.46а от ЗНЗ – свободни средства – 4 223 лв.;
• безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 3 033 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Видин, както и на тел. 094/601361; 094/601380 и 094/601360

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder