Новите такси за обучение в държавните висши училища, са утвърдени за 2018/2019 година

Новите такси за обучение в държавните висши училища, са утвърдени за 2018/2019 година

Таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища, бяха утвърдени от Правителството за учебната 2018/2019 година.
От Министерски съвет съобщават, че те са определени на основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища.
Намаление при таксите за студенти, се регистрира единствено в СУ „Св. Климент Охридски“.
С най-големи стойности са те в специалностите от професионално направление „Физически науки“ и за специалността „Ядрена химия“, съобщиха от novini.bg.

Годишните такси, в редовна форма на обучение, са 200 лв. (750 лв. за настоящата учебна година), докато в задочна форма на обучение – 100 лв. (300 лв. за тази година).
СУ „Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите в професионалните направления „Право“, „Психология“, „Филология“, „Администрация и управление“, за новоприети студенти.

Увеличението за задочна форма е в порядъка на 100-160 лв., а за редовна форма на обучение – в границите на 40-61 лв.
По-голямо увеличение в задочната форма, се отчита единствено в професионално направление „Социални дейности“ – 300 лв.
Таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ТУ – София, ТУ – Варна, ШУ „Епископ Константин Преславски“, МГУ – София, УАСГ – София, ЛТУ – София, МУ – Варна, МУ – София, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Икономически университет – Варна, НСА, АМТИ – Пловдив, УниБИТ, ВСУ „Л. Каравелов“, остават без промяна.

Средно с 11,7 на сто, се увеличават таксите за обучение в 16 висши учебни заведения, в няколко професионални направления. Във всички професионални направления, се увеличават таксите в ПУ „Паисий Хилендарски, с по 40 лв., с изключение на тези в „Туризъм“, „Администрация и управление“, „Икономика“ и направленията от математика и информатика, от природните науки, както и техническите науки.
В „Св. Св. Кирил и Методий“, ВТУ, увеличението е с 50 лв., в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма, само за новоприети студенти.

В техническите университети в Габрово има увеличение – от 100 лв. до 240 лв. редовна форма и до 30 лв. в задочна форма, а студентите в ХТМУ – София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.
Повишение на таксите има в Плевен и Пловдив, в медицинските университети.
За този в Пловдив таксите се повишават с 250 лева, в направленията „Стоматология“, „Медицина“ и „Фармация“ – за първи курс, редовна форма на обучение. А в Плевен се наблюдава увеличение в порядъка от 50 до 100 лв., в различните професионални направления.
Увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, е от 6 % до 8 %, с изключение на тези от стопански, правни и социални науки.
В ЮЗУ „Неофит Рилски“ увеличението е от 11 до 24 процента.

Сравнителен анализ на досегашните такси и предложения на висшите учебни заведения за новата учебна година, показва, че при девет държавни висши училища, за обучение на докторанти, размерът на таксите се увеличава средно от 20 до 300 лв., с 13, 1 %.
При БАН и 24 държавни висши училища няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder