Областна комисия предлага промени в проекта на Националната здравна карта за област Видин

Областна комисия предлага промени в проекта на Националната здравна карта за област Видин

Комисията, изработила Областната здравна карта, с председател областния управител на област Видин Албена Георгиева, единодушно прие мотивирано становище, с което предлага промени в публикувания за обществено обсъждане проект на Национална здравна карта в частта, касаеща болничната помощ в област Видин, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Видин.

В началото на заседанието Албена Георгиева припомни, че през февруари, тази година, съгласно получените методически указания от Министерството на здравеопазването, Комисията, назначена със Заповед на Министъра на здравеопазването и включваща представители на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, регионалните колегии на съсловни медицински организации, представителните организации за защита правата на пациентите и представители на общините, изготви Областната здравна карта на област Видин.

След изготвянето на здравните карти на областно ниво, Национална комисия разработи и прие проект на Национална здравна карта, който е публикуван за обществено обсъждане в периода 24 април – 23 май тази година.

По искане на РЗИ – Видин, вчера, бе свикана работната среща, на която членовете на комисията обсъдиха в детайли намаления брой на болничните легла в област Видин, предвидени в проекта на Национална здравна карта, спрямо предложенията на Областната здравна карта, и настоящото състояние на болничната помощ в областта.
Директорът на РЗИ – Видин д-р Гергана Джамбова – представи сравнителен анализ на данните за средния брой на обслужвано население на 1 легло за страната, както и на съответствието на определените в Националната карта брой легла с потребностите от определени медицински дейности в областта.

На базата на анализа и проведената дискусия Комисията стигна до решение в указания срок за обществено обсъждане да внесе в Министерство на здравеопазването мотивирано предложение за промяна в проекта на Национална здравна карта и да се настоява да се запази броят и разпределението на болничните легла, заложени в Областната здравна карта.
Областната комисия изрази надежда направеното предложение да бъде прието, като счита, че то отразява обективно потребностите на област Видин и цели да гарантира на всеки жител на областта равнопоставен достъп до здравни услуги на всички нива в болничната помощ.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder