Кметовете на Берковица и Вършец подписаха договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация

Кметовете на Берковица и Вършец подписаха договор за финансиране изграждането на компостираща инсталация

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов, заедно с кметът на Община Вършец, инж. Иван Лазаров, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на компостираща инсталация, на битови отпадъци с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Церемонията по парафиране на договора се състоя в Министерството на околната среда и водите. Стойността на подписания договор е 3 739 389.06, с ДДС.

Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Берковица и Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяването на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране.
Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията, отпадъкът ще се превръща в оползотворяем ресурс – компост.
Другото важно значение на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци в общините. Капацитетът на компостиращата инсталация ще е 3 700 т./г. и ще бъде разположена на територията на Община Берковица.
Компостиращата инсталация ще преработва разделно събрани зелени битови отпадъци, от населените места на територията на двете общини, и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и машини, техника и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на зелените биоотпадъци в община Берковица и община Вършец. Ще бъдат доставени 232 броя пластмасови контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци, с обем на всеки контейнер 1,1 куб.м, 1 брой камион за транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци, 1 брой бордови автомобил и 1 брой шредер.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта, са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в двете общини и разкриване на нови работни места.
С изпълнението на проекта, Общините Берковица и Вършец ще увеличат количеството на рециклирани и оползотворими отпадъци и ще се намали количеството на депонирани отпадъци, в Депо Монтана.
Друга полза за двете общини е намалението на отчисленията по чл.64, от закона за управление на отпадъците, с 50 %. С успешното приключване на оценката на проекта и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, стойността на спечелените проекти от Община Берковица, за периода 2015-2018 г., по линия на национално и европейско финансиране възлиза на 29 млн. лева.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder