Eвропейският съюз и младите хора

Eвропейският съюз и младите хора

Образованието и професионалното обучение са от съществено значение за създаването на работни места и подобряването на конкурентостта в Европа.

Студенти или отскоро абсолвенти, изследователи или университетски преподаватели – Европа цели да даде на своите граждани образованието, уменията и творческите способности, от които се нуждаят в общество, основано на знанието.
Светът се променя бързо и образователните системи трябва да се модернизират и приспособят към новите начини на преподаване и обучение, използвайки съществуващите нови възможности. Една от тях, може би за някои вече добре позната, е именно програмата „Еразъм +“. Това е програма на ЕС, свързана с образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Тя трябва да допринесе за справянето с предизвикателствата, пред които е изправено бъдещето на ЕС и за създаването на работни места, равенство и социално приобщаване. Разработена е с цел да подпомага усилията на държавите за ефективно оползотворяване потенциала на европейския талант и социални активи за „учене през целия живот“. Това става посредством предоставяне на подкрепа формално, неформално и самостоятелно учене във всички области на образованието, обучението и младежта. Една от конкретните цели на програмата „Еразъм +“ е засилване международното измерение на младежките дейности – активно гражданско участие, междукултурен диалог и социално приобщаване. Предвидени са някои ключови действия, а именно: образователна мобилност за граждани, сътрудничество насочено към иновациите и обмена на добри практики.

Мобилността за кредити на студентите по „Еразъм+“ включва международен компонент, с мобилност към и от държави партньори по целия свят, на всички нива от висшето образование. Студентите следва да направят запитване в международния отдел на своето висше учебно заведение, за да научат повече.
Въз основа на програмата „Еразъм+“ е създадена и програмата „Еразъм за млади предприемачи“, която предоставя възможност на начинаещите да се възползват от натрупания опит на предприемачи, които управляват малки дружества в други участващи в програмата страни.
Обмяната на опит цели престоят да предостави необходимите умения за стартиране на малка фирма. Участието може да бъде успешно и ползотворно както за новите предприемачи, така и за предприемачите – домакини. Може да участва всеки, който твърдо планира започването на собствен бизнес, въз основа на жизнеспособен бизнес план. Необходимо е постоянно местожителство в една от участващите по програмата държави, както и готовност за съфинансиране средствата, по програмата за покриване на разходите си, по престоя в чужбина.

Информационен център „Европа Директно-Видин“
ул. “Христо Ботев“ № 93
Тел. +359 88 945 1247
www.europedirect-vidin.eu
https://www.facebook.com/europedirectvidin/

Съфинансирано от Европейския съюз

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder