Промените в Закона за водите обсъдиха във Видин

Промените в Закона за водите обсъдиха във Видин

Те касаят управлението, стопанисването и безопасната експлоатация на язовирите
По инициатива на Областния управител Албена Георгиева в Областна администрация Видин се проведе работна среща с кметовете на общините в областта, във връзка с приетите през месец юни т.г. промени в Закона за водите и произтичащите от тях нови задължения на общините.

В срещата участваха Председателят на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, заместникът му ген. Кирил Войнов, който доскоро заемаше длъжността Главен Директор на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, и Николай Николов – Главен секретар на Агенцията.
Албена Георгиева акцентира върху новите моменти в Закона за водите, като отбеляза, че предотвратяването и намаляването на рисковете от наводнения, и осигуряването живота и сигурността на гражданите, инфраструктурата и земеделските земи са приоритет на всички отговорни институции.
Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор представи новите разпоредби в Закона, свързани с безопасността, собствеността и класифицирането на водните съоръжения.
На първо място той отбеляза, че предстои язовирите в страната да бъдат класифицирани по степен на потенциална опасност и по големина на съоръженията, като обърна внимание, че за да се случи тази класификация, кметовете на общини трябва да подадат към Държавната агенция ясни технически параметри на водните съоръжения.
На следващо място Петър Горновски информира, че с промените в Закона на общините се дава възможност, в срок до 7 октомври 2018 г. да предоставят безвъзмездно на държавата тези общински язовири, които нямат възможност да стопанисват, както и да осигурят техническата им безопасност. Председателят на Държавната агенция подчерта, че след тази дата отговорността за безопасността на язовирите, които останат собственост на общините ще е изцяло задължение на кметовете.
Създава се Държавно предприятие за управление и стопанисване на язовирите, които общините ще предоставят безвъзмездно на държавата, информира Председателят на Агенцията.
Той отбеляза също, че, едновременно със създаването на Държавното предприятие, с промените в Закона за водите е регламентирана възможност държавата своевременно да започне възлагането на ремонт и реконструкция на язовири, които приоритетно се нуждаят от ремонт, независимо от това чия собствеността са.
Списъкът с тези язовири вече е утвърден, а държавата е осигурила 500 мил. лв. за изпълнение на ремонтно-възстановителните дейности. Горновски посочи, че списъкът включва общо 414 язовира, от които 4 са в област Видин – „Дедин дол“, „Върбово“, „Големаново“ и „Дражинска бара“.
Работната среща продължи с конструктивна дискусия, в която активно участие взе ген. Войнов. Той изрази становище, че приетите със Закона мерки са правилното решение, с което се осигурява безопасността на водните съоръжения, и едновременно с това значително се облекчават общините, които нямат възможност да осигурят необходимия финансов ресурс за ремонт и поддръжка на язовирите.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder