Позиция: Община Видин не е бездействала по въпроса за магистралата до Видин

Позиция: Община Видин не е бездействала по въпроса за магистралата до Видин

Отговорът идва след запитване на Видин Вест до пресцентъра на кметът Огнян Ценков.

Публикуваме позицията без редакторска намеса.

В отговор на поставените въпроси ви информираме, че Община Видин не е бездействала, а е предприемала своевременни действия за решаване на проблема, в рамките на своите правомощия. Път Е-79 е републикански път, поради което Възложител на проекта е държавата, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, която е бенефициент на всички средства, свързани с изготвянето и реализацията на проекта.
Проектът, като цяло, включва и съответното изменение на ОУП (общ устройствен план) на Община Видин, поради възникналата необходимост от нанасяне на новото трасе на път Е-79.
С писмо РД-02-09-435(3) от 15.06.2018 г. Община Видин е уведомила АПИ, че в качеството й на Възложител следва да изготви ПУП-ПП (парцеларен план), след получаване на разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по реда на чл. 124а, ал. 4, т. 3, както и да изготви проект, за своя сметка, в качеството й на бенефициент по проекта, на съответното изменение на ОУП на Община Видин, по реда на чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията, които да се процедират от Община Видин, по реда на чл. 128, ал.12, т.3 от ЗУТ.
За целта AПИ, в качеството й на Възложител, следва да внесе искане до Община Видин, окомплектовано със съответната документация, за получаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП на Община Видин.
Бихме искали да ви информираме, че за новото трасе на ж.п. линията Видин – София, на територията на Община Видин, с Възложител НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“), вече е стартирала горепосочената процедура, а тя е еквивалентна на тази на АПИ.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder