Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Видин за 2017 година

Обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Видин за 2017 година

Събитието бе открито от председателя на Общинския съвет Генади Велков, който даде думата за встъпително слово на кмета на Община Видин Огнян Ценков. На обсъждането присъстваха началникът на отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“ – Гергана Генова, началникът на отдел „Устройство на територията“ – инж. Румен Лилов, експерти от общинската администрация, представители на медии и граждани.

Кметът на Общината обяви, че касовото изпълнение на бюджета за 2017 година е прието от Сметната палата  без забележки, което означава, че са изпълнени всички изисквания на Закона за публичните финанси и указания, дадени от министъра на финансите. „Ние сме в процес на финансово оздравяване. Можем да определим 2017-та като годината, в която започнахме финансово-оздравителния план и първите резултати дойдоха в началото на 2018 г., когато Община Видин бе извадена от списъка с общини в недобро финансово състояние“ – каза Ценков. Той подчерта, че особено внимание се обръща на събираемостта от местни данъци и такси, като отбеляза, че е изпълнил поетия ангажимент да не се увеличава тяхната стойност. За 2017 г. се отчита повишаване на събираемостта с 6,5 %. Ценков обърна внимание и на изпълнението на проектите по европейски и национални програми, както и на тези в социалната сфера, където са постигнати сериозни успехи. Той изрази убеждението си, че те ще доведат до промяна на цялостния облик на нашата община, като се спря конкретно на проектите за централната пешеходна зона и образователната инфраструктура. Ценков посочи, че много успешна е също програмата „Местни инициативи“. През миналата година нейният обхват е увеличен – включени са 20 жилищни квартала от град Видин, 2 – от град Дунавци и всички населени места от Общината. „Забелязахме тенденция за надграждане от страна на нашите съграждани със собствени средства над определите 2 000 лв. Така те показват отговорност и активна гражданска позиция в желанието си заедно с Община Видин да се облагородяват местата за живеене“ – заяви кметът. Според него също сериозно постижение през 2017 г. е закупуването на частта от Гребната база, която не е била собственост на Общината и впоследствие там е осъществен частичен ремонт. И резултатите не закъсняват със спечелените множество отличия от спортните клубове. „Сигурен съм, че в отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 година ние ще покажем много добри резултати и за настоящия бюджет“ – завърши Огнян Ценков.

Основните акценти в отчета за касовото изпълнение представи Елизабет Атанасова, главен експерт „Бюджет“. Тя отбеляза, че Община Видин успява да запази необходимата финансова устойчивост и през 2017 г., изпълнявайки оперативните си функции и задоволявайки социалните, културни и образователни потребности на гражданите. Към 31.12.2017 г., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета на Община Видин е в размер на  45 410 701 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 24 247 393 лв., за местни дейности –                                                      21 163 308 лв. Разходите за държавните дейности, финансирани с държавни приходи възлизат на 24 247 393  лева, като с общински (местни) приходи са разплащани държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 864 932 лв. Приходите за местни дейности възлизат на обща сума 21 163 308 лв.  Разходите за общински дейности са в размер на 20 298 376 лв.  Отчетът за 2017 г. е заверен от Сметна палата с  одитно становище „Заверка без резерви”.

Към 31.12.2017 г. Община Видин отчита общо просрочени вземания в размер на 704 755 лв. и просрочени задължения  – 2 268 108 лв., в това число за местни дейности – 2 164 894 лв. и държавна дейност – 103 214 лв. Отбелязва се намаление на  просрочените  вземания  в размер на 99 510 лв., както и намаление на размера на просрочените задължения с  2 941 343 лв.

Инж. Румен Лилов представи отчета за капиталовите разходи. За 2017 г. заложените по план възлизат на обща сума 17 356 131 лв., отчетът е в размер на 4 785 800 лв. С усвоените средства са извършени редица ремонти на сгради на учебни и детски заведения, на общински обекти, ремонти на улици и междублокови пространства, на участъци от четвъртокласната пътна мрежа, строително-монтажни работи по проекти, изградени са обекти в рамките на програма „Местни инициативи“, нови детски площадки и др.

Сподели в социалните мрежи:
Тагове:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder