Пътуване по музикални ноти- нов проект на Симфониета – Видин

Пътуване по музикални ноти- нов проект на Симфониета – Видин

През ноември 2018 година Симфониетта – Видин стартира изпълнението на проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“ („Travelling on music notes – the popularize of natural heritage and resources and cultural heritage of the cross-border region“), с код ROBG – 578, финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“ . Синфониета – Видин си партнира Филармония – Крайова, като продължителността на проекта е една година (13.11.2018- 12.11.2019). Общият бюджет на проекта 211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро са осигурени от ЕФРР.
Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Видин-Олтения и да се популяризират местните природа и културни ценности чрез използване на съвременните творчески индустрии и създаване на иновативно културно събитие.
В рамките на проекта ще бъдат осъществени следните дейности:
Сформиране на съвместен филхармоничен оркестър. Ще бъде създадена уникална формация на български и румънски музиканти, които ще разработят съвместна концертна програма.
Подготовка, провеждане и популяризиране на Музикален фестивал. Ще бъде организиран музикален фестивал, като част от програмата ще бъде представена в град Видин, а другата – в град Крайова.
Създаване на рекламен филм за региона – “Музикален пътеводител”
Разработване на „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм“

Чрез обединяване на потенциала на два от най-големите културни институти и формиране на съвместен туристически продукт и политика за популяризиране, проектът ще допринесе значително за устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder