НОВ ПРОЕКТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПОКЛОННИЦИ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ  СТАРТИРА В БЪЛГАРИЯ

НОВ ПРОЕКТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПОКЛОННИЦИ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ СТАРТИРА В БЪЛГАРИЯ

През месец септември 2018 г. стартира нов проект, насочен към развитие на поклонническия туризъм в България, Испания, Италия, Норвегия, Турция и Румъния. Проект „Настаняване на поклонници и развитие на местата за поклоннически туризъм в селските райони“ (PANHERA), е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. В България ПАНХЕРА се изпълнява от Фондация за регионално развитие в партньорство с неправителствени организации и поклоннически центрове от Италия, Румъния, Испания и Норвегия, община Испарта (Турция) и Център за диалог между наука и религии към Университета в Крайова, Румъния.

Всяка година огромен брой туристи поемат по поклоннически пътища водени не само от религиозни, но също от културни, исторически, и много други, предимно лични причини. Проект ПАНХЕРА е насочен към хората управляващи местата за настаняване по тези пътища. Голяма част от тях преминават през бедни райони. Целта е да се подобрят уменията и познанията за управление на хората, притежаващи и работещи за поклоннически центрове, хотели, хостели и други гостоприемници. Практиката показва, че голяма част от тях не са специалисти в областта, не владеят език и нямат нужните компетенции за добро посрещане на поклонници. Проект ПАНХЕРА цели да разреши този проблем, предоставяйки на заетите в този бранш, от бедни региони, през които минават поклоннически маршрути включване в обучение, водено от специално тренирани за целта ментори, формални и неформални обучители. Всички включени в дейността (по 9 участници от всяка организация) ще преминат тренинги за придобиване на лидерски умения, дигитална култура и други нужни познания, които ще могат от своя страна да преподадат и на други. Събитията за обмяна на опит ще се проведат в Испания, Норвегия и България.

Като добър ефект от дейностите се очаква обезлюдените места по тези бедни райони да станат привлекателни за заселване на млади хора, което ще се отрази положително на живота там. Ще бъде стимулиран отварянето на нови места за прием на поклонници. Предвижда се изработване и утвърждаване на единна сертификационна система, гарантираща на хората, че посрещащите ги мястото, на което отсядат са преминали специализирано обучение.

Финалното събитие с представяне на резултатите от проекта, уеб наръчник и платформа за дистанционно обучение ще се проведе в Италия през 2021 г.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder