Огнян Ценков: Бюджет 2019 ще определи бъдещето на Община Видин като финансово стабилно

Огнян Ценков: Бюджет 2019 ще определи бъдещето на Община Видин като финансово стабилно

Това заяви кметът на Общината по време на общественото обсъждане на проектобюджета, съобщиха от пресцентъра на Община Видин.

Проектът на бюджет 2019 бе представен от Гергана Генова, началник отдел „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“. Предложеният общ обем е на стойност 44 203 973 лв. Определените размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Видин са разпределени под формата на субсидии, като общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 24 693 754 лв., общата изравнителна субсидия – трансфер за местни дейности е 3 745 600 лв. и др. Приходите от местни дейности се предвижда да бъдат в размер на 16 776 890 лв.

В разходната част на проекта за бюджет са планирани средства за издръжка, капиталови разходи и погасяване на дългосрочни и краткосрочни кредити.

С поименния списък за капиталови разходи присъстващите запозна инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“. Общата стойност на предвидените средства е 35 90 822 лв., като от тях целевата субсидия е 1 158 100 лв. Заложен е широк обхват от дейности в различни сфери, като основни ремонти на детски градини и училища, на общински сгради, строително-монтажни работи, основен ремонт на две кръгови кръстовища в град Видин, благоустрояване на междублокови пространства, ремонти на улици във Видин и населени места на Общината и много други.

Огнян Ценков каза, че общинското ръководство продължава да следва принципа на строга финансова дисциплина. „Правилата, които сме заложили, са балансираност, реалистични приходи и разумни разходи. 2019-та е годината, когато ще финализираме процеса на финансово стабилизиране на Община Видин. Ще продължим подобряването на образователната инфраструктура, изпълнението на значимите проекти по национални и европейски програми, популяризирането на културните, исторически и туристически обекти, развитието на потенциала на Общината във всички сфери“ – коментира той. Кметът каза, че заложените средства в проектобюджета са съобразени и с желанието на хората за осъществяване на конкретни дейности във връзка с подобряване на жизнената среда. И посочи, че тази година например се предвижда подпомагане от страна на Общината на семейства с репродуктивни проблеми, продължаване на ремонтните дейности в ГПЧЕ „Йордан Радичков“, изграждане на фитнес площадка на открито и др.

Областният управител Албена Георгиева и председателят на Общинския съвет Генади Велков поздравиха кмета и общинското ръководство за добрата работа през целия мандат и определиха бюджет 2019 като разумен, балансиран и изпълним. Имаше и изказвания на граждани, които благодариха за това, че Общината обръща внимание на местните инициативи на хората от град Видин и всички населени места и се съобразява с техните желания и потребности.

Огнян Ценков подчерта, че от началото на мандата всяка година Община Видин приключва с актуализация на бюджета със знак плюс. „Получихме доверието на държавата, получихме доверието на гражданите, общинска администрация и общински съветници заработиха като един екип, поставяме си все по-високи цели и заедно ще ги постигнем“ – заяви кметът и благодари на всички за подкрепата.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder