Европейският съюз и ролята му за младежкото и културно развитие

Европейският съюз и ролята му за младежкото и културно развитие

Младежите са важна част от развитието на всяко общество. Тяхната роля е отговорна, защото те са бъдещето утре. Ето защо те са сред приоритетите за социална визия на Европейския съюз и самият съюз гледа на тях като ресурс за обществото, чиято мобилизация би довела до постигането на високи социални цели. Европейският съюз предлага много възможности за изпълнение на тези цели чрез своите програми и фондове.

В област Видин също се работи в посока развитието на младежката активност, включване и квалифициране. Един пример за това е проекът „Социално включване на младите хора по програма Еразъм+, изпълняван от Сдружение „Активно общество“. В проекта участват 6 държави, а именно България, Гърция, Румъния, Македония, Турция и Чехия. Проектът е насочен към създаване на методи и намиране на правилен начин за приобщаване на млади, социално изолирани хора от малки населени места към обществото. Основните предвидени дейности са: подготовка, провеждане на младежки обмен, оценка на постигнатите резултати и популяризане на проекта. Обменът е проведен през месец септември в град Видин, като в него са взели участие общо 42 младежи на възраст от 18-29 години. Водещите теми са: младежкото социално включване в държавите участници, младежка активност в ЕС, програми и мерки взети по проблема, профил на социално ангажираната личност, човешки права, като ще бъде отразена гледната точка на участниците по темата. Проектът цели повишаване на информираността на голям брой младежи за възможностите за решаване на проблемите, свързани със социалната изолираност на младежите в малките населени места.

Друг пример за младежко развитие е проект Проект „Youth Riders“ (младежки пътници), изпълняван от Сдружение „Свободен младежки център“, съфинансиран по програма Интерег ИПА за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Основна цел на проекта е изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на младежта и политиката за младежта, което да  допринесе за интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион. Други цели, които си поставя чрез изпълнението на дейностите по проекта са консолидиране на младежките лидери и мотивираните професионалисти от „младежкия сектор“, от двете страни чрез изграждане на устойчива трансгранична мрежа, основана на модела „Практическа общност“; създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на младежкия сектор посредством обмяна на добри практики и иновации в младежката работа; насърчаване на структурния диалог между младите хора, техните организации и вземащите решения, с цел да се подобри ситуацията на младежите в граничните региони. Проектът подкрепя създаването на дългосрочни условия за инициативи за сътрудничество за и с младежи, чрез изграждане на капацитет в областта на младежта. Той прави това и в сътрудничество, като отговоря на конкретните нужди на младите хора и техните организации в целевия граничен регион.

Европейският съюз предлага и образователни инициативи, чрез които цели подобряване на осведомеността на младежите, учащи в горен курс относно европейско гражданство и демокрация. Една такава инициатива е Програма за училища посланици, в която Профилирана природо-математическа гимназия „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, гр. Видин е избрана и покрива област Видин. Чрез тази програма младежите  ще се осведомят за възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, как влия на тяхното ежедневие, както и знания за важността на демократичния процес и гражданското участие в него.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder