Традиции и перспективи

Традиции и перспективи

Сдружение „Следваща стъпка“, гр. Видин в партньорство с великобританската „Лондон мобилити къмпани 2000“ изпълниха проект 2018-1-BG01-KA105-047761 „Традиции и перспективи“.

С реализирането на проекта се осъществи основната му цел, а именно да се насърчи развитието на междукултурния и междурелигиозния диалог, както и да съживи знакови митове, легенди и предания.

Двете партниращи си организации приложиха различни методи за опазването на традициите и техните корени.

С осъществяването на проекта се допринесе за изграждането на по-сплотени и приобщаващи общества чрез активното младежко участие, което популяризира общите европейски ценности, повиши междукултурното разбирателство и чувството за принадлежност към една общност.

Проектът допринесе за популяризиране на програма Еразъм+ и взаимно опознаване на младите хора от Европа. С придобиването на междукултурен опит, младежите станаха по-отворени и за другите европейски нации и едновременно с това по-склонни да се идентифицират с Европейските ценности.

Основните и съпътстващите дейности по проекта, успяха да развият съществуващия потенциал в участниците. Обмяната на опит и добри практики, бяха добър ресурс за разширяване кръгозора на младежите, постигане на ефективен диалог, солидарност, толерантност и желание за интеграция в обществото.

Основните дейности по проекта бяха:

  • Междукултурни вечери;
  • Презентации на легенди и митове от фолклора на Европа;
  • Срещи с местни организации и дебати;
  • Творчески дейности за придобиване на нови знания и умения и др.

Продължителност на проекта 6 месеца.

Проектът е финансиран по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, Сектор „Младеж“.

 

Настоящата публикация отразява единствено позицията на съставителя. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в публикацията информация.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder