Безплатно изработване на проектни предложения, предлагат от Търговско – промишлена палата – Стара Загора

Безплатно изработване на проектни предложения, предлагат от Търговско – промишлена палата – Стара Загора

Търговско-промишлена палата – Стара Загора предлага безплатно подготвяне на проектни предложения на фирми членове по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, процедура BG05M9OP001-1.057 Умения.

Процедурата е насочена към повишаване на квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. Допустими кандидати по процедурата са работодателите.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  • Включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретното работно място/работен процес;
  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от трета квалификационна степен) на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности на лица от целевите групи, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място;
  • Включване безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение/я;
  • Предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост (работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.) за заети лица при работодател, за периода на обучение.

Източник: www.chambersz.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder