Проект за социално-икономическа интеграция ще изпълняват в Община Борован

Проект за социално-икономическа интеграция ще изпълняват в Община Борован

На 13 март кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова подписа административен договор за финансиране на проектно предложение по конкурсна процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на образованието по проект „Аз, ти, тя и той, заедно за социалната интеграция в община Борован“.

Конкурсната процедура е интегрирана програма, която се финансира по две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука образование и интелигентен растеж“. Общата стойност на проекта е около 830 000 лева.

Настоящото проектно предложение цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на изолираните общности, включително и ромите на територията на община Борован. Местната администрация и партньорите – детски градини, основни училища и НПО-та, ще предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени.

Промените са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги и развитие на местната общност. Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати, чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната среда, участие в клубове за развитие на потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите.

Подобряването на достъпа до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се извърши чрез предоставяне на услуги, съгласно нуждите на хората, индивидуални консултации, прегледи и социално-здравна медиация, повишаване на информираността, относно социалните и здравните права и култура. Активирането на ромската общност и създаването на сътрудничество с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидени съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни стереотипи в местната общност и насърчат толерантността. Те са в съответствие с потребностите на ромското население на територията на община Борован.

При изпълнението на проекта местната управа ще си партнира с училища и детски градини в общината, партньори още са : СНЦ „Асоциация Интегро – Разград“, ЦМЕДТ“Амалипе – Велико Търново“ и „Национална мрежа на здравните медиатори“ – три неправителствени организации с доказан опит и добри резултати при прилагане на мерки за интеграция на етническите малцинства.

Източник: www.borovan.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder