Община Видин ще подкрепя финансово двойки с репродуктивни проблеми

Община Видин ще подкрепя финансово двойки с репродуктивни проблеми

Двойки с репродуктивни проблеми ще могат да получат финансова помощ от Община Видин за покриване на разходите около изследвания и процедури, свързани с лечението на безплодие. Едно от предложенията в дневния ред на априлското заседание на Общински съвет – Видин включваше именно приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, на територията на община Видин.
„В седемдневен срок след приемането на правилника двойките вече могат да кандидатстват, защото в решението се допуска предварително изпълнение именно с цел, за да влезе в сила възможно най-скоро този правилник и да започнат да се изпълняват процедурите“, заяви кметът на община Видин Огнян Ценков. Той припомни, че в общинския бюджет за 2019 година са определени 10 000 лв. за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми.
Кандидатстването ще става чрез заявление по образец, подадено лично от жената или нейния съпруг/партньор или чрез пълномощник. Заявленията ще бъдат разглеждани от назначена със заповед на кмета комисия, включваща задължително акушер-гинеколог. Документите ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване, но с предимство ще се ползват двойките, лицата или семействата, които нямат право да получат финансиране от държавния Център за асистирана репродукция – тоест, жените с изчерпан яйчников запас, жените, извършващи инвитро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди; жените над 43 години, както и тези, които вече имат по 3 неуспешни опита, финансирани от Центъра за асистирана репродукция.
Критериите, на които трябва да отговарят кандидатстващите, са:
– Да са български граждани, притежаващи постоянен адрес на територията на община Видин през последните 3 години – на това условие трябва да отговаря поне единият член на семейството или двойката, живееща във фактическо съжителство, прилага се удостоверение за адресна регистрация;
– Да нямат задължения към Община Видин и държавата, което се удостоверява с надлежно издадени удостоверения от съответната администрация;
– Да са с непрекъснати здравноосигурителни права, което се удостоверява с документ, издаден от НАП;
– Да не са поставени под запрещение;
– Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, което се удостоверява със свидетелство за съдимост, издавано по служебен път;
Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се установява с копие за сключен граждански брак или, при двойките, които са във фактическо съжителство, с декларация;
– Лицата в двойката да нямат кръвно родство по пряка линия и по съребрена линия до четвърта степен;
– Да е налице доказан стерилитет – независимо дали с женски или с мъжки фактор, като се приложат съответните медицински документи;
– Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране, да съответства на Наредба 28 за дейностите по асистирана репродукция;
– Прилага се и декларация, че семейната двойка или живеещите на семейни начала лица не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от Центъра за асистирана репродукция, за календарната година.
Кметът на Видин подчерта, че в правилника се обръща сериозно внимание на гарантирането на конфиденциалността на кандидатстващите и защитата на техните лични данни. Той съобщи, че на сайта на Община Видин ще бъде публикуван целият набор от документи и приложения, като те ще могат да бъдат получавани и на място в Община Видин.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder