Близо 6 милиона лева ще бъдат вложени в система за компостиране на зелени отпадъци от общините Враца и Мездра

Близо 6 милиона лева ще бъдат вложени в система за компостиране на зелени отпадъци от общините Враца и Мездра

Общо 5 845 347 лева ще бъдат вложени в система за разделно събиране на зелени отпадъци в общините Враца и Мездра и в инсталация за тяхното компостиране по съвместен проект с подкрепата на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Проектът „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци- регион Враца“ бе представен днес. Безвъзмездната финансова помощ по него е в размер на 4 400 662, а съфинансирането от общините Враца и Мездра е 1 444 684 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 19 месеца.

Кметът на община Враца Калин Каменов посочи при представянето, че изпълнението на проекта ще позволи да се реши дългогодишен проблем с растителните отпадъци, които се формират преди всичко в селата в двете общини, особено през пролетта и есента. Това ще позволи по-дълга екплоатация на клетката в Регионалното депо за битови отпадъци /РДТБО/, ще реши редица други екологични проблеми със съхранението на неопасни твърди битови отпадъци, както и ще намали разходите за тяхната обработка.

Каменов отбеляза, че произвеждания от инсталацията компост може да се използва отново за озеленителни и земеделски дейности. Той допълни, че се очаква в края на проекта да се получи реален икономически ефект, който ще се отрази преди всичко в запазване размера на така наречените такси „смет“.

Кметът на община Мездра Генади Събков отбеляза, че в рамките на проекта ще бъде въведена система за разделно събиране зелените отпадъци в двете общини. Той подчерта важността на информационната и обучителна кампания сред населението, която е предвидена да се проведе по проекта, за да бъдат убедени в екологичността и ефективността на разделното събиране на тези отпадъци.

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на 4,5 декара на територията на РДТБО край врачанското село Косталево. В нея ще се обработва годишно до 8000 тона зелена маса. За предвидената система за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци в двете общини ще бъдат купени 574 контейнери и 4 сметоизвозващи машини. Очаква се да бъдат разкрити допълнително до 25 работни места към фирмата-оператор на регионалното депо за битови отпадъци, която е съвместна между общините Враца и Мездра.

Източник:Novini.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder