Успешно приключи съвместен проект на Симфониета – Видин и Филхармония – Олтения

Успешно приключи съвместен проект на Симфониета – Видин и Филхармония – Олтения

Симфониета – Видин представи постигнатите резултати от проект „Пътуване по музикални ноти – популяризиране на природното наследство и ресурси и културно наследство на трансграничния регион“, с код ROBG – 578. Проектът бе с продължителност от една година и е финансиран от ЕС чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020“. Общият бюджет на проекта бе 211,000.50 евро, от които 179,350.42 евро са осигурени от ЕФРР, а партньор на видинския културен институт бе Филхармония – Олтения.
Основната цел на проекта бе да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничния регион Видин-Олтения и да се популяризират местните природни и културни ценности чрез използване на съвременните творчески индустрии и създаване на иновативно културно събитие.
В рамките на проекта бяха постигнати следните резултати:
• Сформиран бе съвместен филхармоничен оркестър и се създаде уникална формация от български и румънски музиканти, които разработиха съвместна концертна програма.
• Успешно бе проведен музикален фестивал, с участието на сформирания българо-румънски оркестър, като част от програмата бе представена в град Видин, а другата – в Крайова. Фестивалът ще бъде включен в културните календари на област Видин и област Олтения и ще продължи да се провежда и занапред.
• Създаден и разпространен бе филм “Музикален пътеводител”, чрез който се представят част от природните и културни богатства на региона и се популяризират възможностите за развитие на туризма.
• Разработена и разпространена бе „Стратегия за популяризиране на музикалната култура и развитието на музикалния туризъм“, която ще е основополагащ документ за всички, които проявяват интерес и желание да работят за развитие на музикалния туризъм в региона.
Сътрудничеството между Симфониета – Видин и Филхармония- Олтения ще продължи и в бъдеще, като чрез обединяване на потенциала и съвместни действия, културните институти ще продължат да работят за привличането на нови публики и устойчиво развитие на културния туризъм в трансграничния регион.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder