Проект „БОДРОЗИ” обединява МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана при случаи на домашно насилие

Проект „БОДРОЗИ” обединява МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана при случаи на домашно насилие

Днес в Шумен и Монтана се проведоха пресконференции за представяне на проект „Бодрози”.
Основна цел на проект „Бодрози” е да се оптимизира реакцията на органите за закрила на детето в България в случаите на домашно насилие, в които децата са замесени деца, било като жертви или свидетели, съобщиха от Института по Социални Дейности и Практики.

Поставяне в центъра на работата интересите на детето, семейството и общността – това следва да е и основният ефект от проекта – как да въвлечат семейството и детето в работата им, за да има дълготраен положителен резултат за въвлечените в една неблагоприятна ситуация.
В страната ни действа установена практика за работа при случаи на деца жертви на насилие – Координационен механизъм, който описва работата на различни институции. Случаите на домашно насилие срещу деца обаче остават извън обхвата на Координационния механизъм и затова не винаги се наблюдава междусекторен отговор при такива ситуации. В същото време в различни населени места съществуват практики на съвместна работа по такива случаи, които си остават локални.
Ето защо проект „БОДРОЗИ” обединява подкрепа на редица институции още на етап кандидатстване – МВР, МП, АСП, УНИЦЕФ-България и общините Шумен и Монтана. Предвижда активна работа с институциите за консултиране и одобряване на редица обучителни материали по проекта и последващи обучения на над 1000 специалисти в цялата страна. Предвижда се и консолидиране на националния опит и добри практика за работа по случаи на деца жертви/свидетели на домашно насилие – като центровете за застъпничество и закрила за деца жертви на насилие „Зона ЗаКрила”, което да бъде вложено в обучителните материали и съответно разпространено в страната. В резултат ще се подобри практиката за работа с деца жертви или свидетели на домашно насилие.
Ще се укрепи капацитетът и на услугите Зона ЗаКрила чрез специализирани обучения по работа с травмата, както и 2 обучения на обучители. След това тези обучени обучители ще провеждат обучения из цялата страна.
Предвиждат се общо 45 обучения на полицаи, социални работници, специалисти по закрила, работещи в социални услуги и местни власти по темите: идентификация на случаи; съвместна работа по случаите на база на добрите практики и директна работа при случаи.
Институт по социални дейности и практики е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза по ЗЮЛНЦ през 2001 г.

Екип:Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder