Настоятелството на Народно читалище „Светлина -1926” с. Сланотрън свиква Отчетно – изборно събрание на 07.02.2020 от 18:00

Настоятелството на Народно читалище „Светлина -1926” с. Сланотрън свиква Отчетно – изборно събрание на 07.02.2020 от 18:00

Настоятелството на Народно читалище „Светлина -1926” с. Сланотрън свиква Отчетно – изборно събрание на 07.02.2020 от 18:00 часа в библиотеката на читалището при следния дневен ред:

1. Избор на ръководство на събранието – Председател и протоколчик
2. Представяне на отчет за дейността на Народно читалище ”Светлина- 1926“ с. Сланотрън за периода на мандата 2017-2019 година.
3. Представяне на финансов отчет (включващ отчет за приходи и разходи) за периода на мандата 2017-2019 година.
4. Приемане на представения отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище ”Светлина- 1926“ с. Сланотрън за периода на мандата 2017-2019 година .
5. Освобождаване на членовете на Настоятелство и Проверителната комисия и Председателя.
6. Избор на нови членове на Настоятелство и Проверителна комисия
7. Избор на Председател
8. Определяне на насоките за развитие на читалището

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder