Без запори на банкови сметки за извънредното положение

Без запори на банкови сметки за извънредното положение

Всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, се спират до 13 април – времето, в което страната ни е в извънредно положение заради коронавируса, предаде Novini.bg.

След отмяната му те се насрочват отново, като не се дължат такси и разноски. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене част от текстовете в Закона за извънредното положение.
Малко след това разискванията по текстовете в Закона за извънредното положение бяха прекратени и се премина на гласуване на отделните предложения от законопроекта.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица.
Изключение ще има само при задължения за издръжки и за вземания за трудови възнаграждения.

По настояване на правосъдния министър Данаил Кирилов нотариалните производства се ограничават до неотложни такива, но само при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Дежурни нотариуси ще има поне по един на 50 хил. жители за съответния район.

До отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава на плащания на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, решиха още депутатите. Няма да има и предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.
Процесуалните срокове за съдебни, арбитражни и изпълнителни производства също се спират докато има извънредно положение. Изключение правят само сроковете по наказателни производства за налагане на мерки за налагане на принуда и по закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение сроковете на НК и закона за административните нарушения и наказания, също се спират до отмяна на извънредното положение. За същия срок няма да текат и сроковете за изпълнения на указания, дадени от административен орган, с изключение на тези по европейските фондове.
Спират се и сроковете за подаване и проверка на декларации по закона за противодействие на корупцията, както и работата по сигнали за установяване на конфликт на интереси. За времето на извънредното положение няма да се образуват производства по отнемане на незаконно придобито имущество, нито дела за отнемане на такова от комисията „Антикорупция“.

С един месец от отмяната на извънредното положение се удължават сроковете, които са свързани с изпълнение на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, както и действието на административни актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder