Дирекциите «Социално подпомагане» в област Видин предоставят информация на гражданите за електронни услуги

Дирекциите «Социално подпомагане» в област Видин предоставят информация на гражданите за електронни услуги

Във връзка с възникналата епидемична обстановка и въведеното извънредно положение в страната Агенция за социално подпомагане(АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните й услуги.

В тази връзка на електронната страница на АСП, в рубрика “Коронавирус COVID-19“ е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение. Създадена е възможност за част от услугите, освен на приемна, същите да се подават чрез:
– чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);
– по пощата с обратна разписка;
– чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис.

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали:
1. Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://asp.government.bg/uploaded/files/4774-zayavlenie-1

2. Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://asp.government.bg/uploaded/files/4775-zayavlenie-2

3. Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://asp.government.bg/uploaded/files/4776-Zayavlenieprilozhenie-3

4. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://asp.government.bg/uploaded/files/4777-zayavlenie-4

5. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://asp.government.bg/uploaded/files/4778-zayavlenie-5

6. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
http://asp.government.bg/uploaded/files/4779-zayavlenie-6

7. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
http://asp.government.bg/uploaded/files/4780-zayavlenie-7.doc

8. Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете
http://asp.government.bg/uploaded/files/4781-zayavlenie-8

9. Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител
http://asp.government.bg/uploaded/files/4782-zayavlenie-9

10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци
http://asp.government.bg/uploaded/files/4783-zayavlenie-10

11. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение
http://asp.government.bg/uploaded/files/4784-zayavlenie-11

12. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
http://asp.government.bg/uploaded/files/4785-zayavlenie-12

13. Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
http://asp.government.bg/uploaded/files/4786-zayavlenie-13

14. Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
http://asp.government.bg/uploaded/files/4787-zayavlenie-14

15. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
http://asp.government.bg/uploaded/files/4788-zayavlenie-15

16. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания
http://asp.government.bg/uploaded/files/4789-Zayavlenieformulyar-za-samootsenka-16

17. Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
http://asp.government.bg/uploaded/files/4790-zayavlenie-17

18. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
http://asp.government.bg/uploaded/files/4791-zayavlenie-18

19. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство
http://asp.government.bg/uploaded/files/4792-zayavlenie-19

20. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
http://asp.government.bg/uploaded/files/4793-zayavlenie-20

21. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните
Свободен текст

22. Издаване на удостоверение за получени социални плащания
Свободен текст

23. Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги
http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/registar-na-dostavchitsite

І. Процедура за заявяване.
1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване
– За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)
– Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване;
– Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението.
– След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.
– Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.

2. Заявяване чрез електронен адрес: ao@asp.government.bg
– За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.
– Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.
ІІ. Обратна връзка.
– След получаване на Вашето заявление от Агенция за социално подпомагане ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.
– След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

ІІІ. Ред за регистриране на заявленията получени на електронен адрес: ao@asp.government.bg
След постъпване на заявленията, определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни, относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответните дирекции.

Заявленията се регистрират в ИИС в съответната дирекция и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.
В област Видин териториални структури на АСП са:
Дирекция Адрес Телефон
Регионална дирекция – Видин гр. Видин, пл. Бдинци №1 094/60-16-53

ДСП – Белоградчик гр.Белоградчик, ул.“Княз Борис I“ 17 0936/5-42-34

за община Чупрене с.Чупрене, ул.“Асен Балкански“ 55 09327/202
към ДСП – Белоградчик

ДСП – Брегово гр. Брегово, ул. Ал. Стамболийски №4 09312/23-84

ДСП – Видин гр. Видин, ул. „Еделвайс“ №5 094/60-16-41

за община Ново село с. Ново село, ул. „Арх. И. Попов“ №89 09316/26-78

ДСП – Димово гр. Димово , ул. В. Коларов № 1 09341/23-76

за община Ружинци
към ДСП – Димово с. Ружинци , ул Г. Димитров № 27 09324/23-81

за община Макреш
към ДСП – Димово с. Макреш , ул Г. Бенковски № 93 09339/23-81

Изнесено работно място в с. Арчар
към ДСП – Димово с. Арчар.ул. Тодор Каблешков 9

Изнесено работно място в с. Дреновец
към ДСП – Димово с. Дреновец.ул.Георги Димитров 117

ДСП – Кула гр. Кула ул. Възраждане №40 0938/3-31-59

за община Бойница с.Бойница, ул. Г.Димитров № 4 09333/23-13
към ДСП – Кула

за община Грамада гр.Грамада, пл.Мико Нинов №7 09337/22-40
към ДСП – Кула

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder