Облекчават преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Облекчават преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове.
През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
-полагане на труд в населеното място;
-здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
-завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен -от неговия постоянен или настоящ адрес;
-необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от -това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
-необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.
Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:
-служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
-медицински документ;
-документ за самоличност;
-декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.
Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.
След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:
-на хранителни вериги и аптеки;
-осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
-в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
-на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
-извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.
Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.
Източник: БНТ 1

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder