Община Монтана иска кредит за над 1 млн. лева

Община Монтана иска кредит за над 1 млн. лева

Кметът на община Монтана Златко Живков ще предложи на Общинския съвет да вземе решение за поемане на общински дълг в размер на 1 милион 115 хиляди лева. С него ще бъдат поети част от разходите за реконструкция, обновявана, оборудване и обзавеждане на Младежкия дом и читалище „Разум” като важна част от културната инфраструктура на града. Това стана ясно от информацията представена от кмета Живков днес на публично обсъждане.

Двете сгради са включени в общ проект „Развитие на културния живот в община Монтана, чрез инвестиции в културната инфраструктура в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изпълнението на проектите от плана се финансира по оперативна програма „ Региони в растеж”.
Общата стойност на проекта за читалището и младежкия дом е приблизително 3 милиона 472 хиляди лева. За по-голямата част от тази сума ще се кандидатства за безвъзмездна помощ по оперативната програма. С поемането на дълг от 1 милион, 115 хиляди лева община Монтана ще осигури допълнително финансиране.
Предложението на кмета Живков е да бъде изтеглен дългосрочен инвестиционен кредит от Фонда за градско развитие Север. Чрез него се финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетни оси 1 и 6 на ОПРР 2014-2020г. и имат за цел да решат проблеми на градската среда и развиват туристическия потенциал на паметниците на културата.
Кредитът е с гратисен период от 2 години и погасителен план за 20. Среднопретегленият лихвен процент се равнява на 1,32 на сто.

Снимка:Община Монтана

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder