ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО С НОВИ 18 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО С НОВИ 18 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Те ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост

Патентно ведомство на Република България въвежда в експлоатация 18 нови електронни услуги от 01.06.2020 г. Те са в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Те дават възможност за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на Република България. Новите услуги ще облекчат значително работата на малките и средни предприятия и гражданите по отношение на управляваните от тях обекти на индустриалната собственост. Стремежът на ведомството е да удовлетвори в максимална степен нуждите на гражданите и обществеността, свързани с достъпност на обслужването, по-добра организация и въвеждане на нови технологии.   Услугите са достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/ и за заявяването им ще се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Източник: www.dariknews.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder