От Закона за личната помощ отпадат думите „хора с увреждания“ и се заменят с „ползватели“, реши парламентът

От Закона за личната помощ отпадат думите „хора с увреждания“ и се заменят с „ползватели“, реши парламентът

От закона за личната помощ отпадат думите „хора с увреждания“ и се заменят с „ползватели“.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за личната помощ. Добавя се, че законът действа само на територията на Република България, предаде Novini.bg.

Промените определят конкретен кръг правоимащи за достъп до личната помощ, съобразно реалната нужда от насочване към асистентската грижа, финансирана с публичен ресурс, към най-нуждаещите се и уязвими лица, без да се допуска обхватът да се свежда до всички хора с увреждания в страната от догодина. Запазва се действащият до 31 декември т. г. обхват.

Ползвател е човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ, записаха депутатите.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на неговия родител/осиновите/, настойник или попечител.

Запазват се границите на действащите четири степени на зависимост и максималният брой часове на право на лична помощ до 168. Броят на часовете се определя в направлението по Закона за хората с увреждания, съгласно индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, въз основа на четири степени на зависимост от интензивна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности.

Източник:Novini.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder