Приемна за разясняване на възможностите за Европейско финансиране на ОИЦ-Видин в Белоградчик

Приемна за разясняване на възможностите за Европейско финансиране на ОИЦ-Видин в Белоградчик

Във фоайето пред Центъра за услуги и информация на община Белоградчик екипът на Областен информационен център – Видин проведе изнесена приемна относно възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на процедурата „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на Covid -19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” е предоставяне на подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID – 19.
Целите на процедура BG05M9OP001-1.96 „Детски кътове” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са предоставяне на възможности за по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на работниците и служителите, осигурявайки кътове за деца на работното място,.
„Общото между всички се отнася до промяната на организацията на работа в малките и средни предприятия от частния сектор в условията на пандемия” – подчерта Мариела Савкова – управител на ОИЦ – Видин. Като отбеляза също така проведената работна среща с кмета на община Белоградчик – Борис Николов, във връзка с изпълнението на програмите, по които община Белоградчик е бенефициент.
Всички посетители на приемната получиха безплатна информация и разяснения относно програмите, както и информационни брошури за възможностите за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Приемната на на ОИЦ – Видин бе осъществена при пълно спазване на противоепидемичните мерки, информират от пресслужбата на община Белоградчик.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder