Топ вести
19.01.2021 - Социални кухни осигуряват храна на 630 възрастни и 250 деца в Монтана(Снимки)
19.01.2021 - Борисов: С 3,7 млн. лв. незабавно ще подпомогнем общините Гоце Делчев, Костинброд, Лъки и Столична община
19.01.2021 - Готов е сертификът за ваксинация срещу COVID-19
19.01.2021 - Задържаха шофьор на ГКПП Видин-Калафат за незаконно пренасяне на наркотично вещество (Снимки)
19.01.2021 - Над 680 души с коронавирус са на домашно лечение в област Враца
19.01.2021 - Премиерът: Приемането на България в Агенцията за ядрена енергия на ОИСР е оценка за огромната свършена работа
19.01.2021 - 1535 лв. става най-ниската заплата на директор на общинско или държавно училище
19.01.2021 - Влак помете товарен автомобил на неохраняем жп. прелез край Враца
19.01.2021 - Мъж под карантина от Монтанско обиколи три града и едно село
19.01.2021 - Откраднаха портмоне с пари и банкови карти за над 2000 лв. на дядо от Монтана
МРРБ започва обществени консултации по докладите за екологична оценка на проектите на интегрираните териториални стратегии на шестте региона за планиране от ниво 2

МРРБ започва обществени консултации по докладите за екологична оценка на проектите на интегрираните териториални стратегии на шестте региона за планиране от ниво 2

Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществени консултации задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2021 -2027 г.

Шестте региона са Югозападен (включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Столична община), Южен централен (областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково), Югоизточен (областите: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол), Северозападен (областите: Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен), Северен централен (с обхват областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра) и Североизточен (с обхват областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен).

Тези шест региона за планиране не са административно-териториални единици. Създаването им е с цел да се подпомогне планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие. Според изискванията на Закона за регионалното развитие за всеки от шестте региона за планиране от ниво 2 се разработва интегрирана териториална стратегия за развитие. Тя определя средносрочните цели, приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в макрорегиона.

Основната цел на ИТСР е създаването на условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите за планиране от ниво 2 чрез осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост за насърчаване на инвестициите, конкурентоспособността и иновациите, осигуряване на териториална основа за устойчиво регионално и пространствено развитие и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции.

Интегрираните териториални стратегии се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след одобрението им от съответните регионални съвети за развитие.

Становището по екологична оценка е задължително условие за последващото одобряване на ИТСР. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на стратегията е необходимо да се съобразяват със становището по Екологичната оценка и с поставените в него условия, мерки и ограничения.

Съгласно извършената проверка от МОСВ за допустимост и шестте интегрирани териториални стратегии са допустими и няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

През различните фази на подготовка на Доклада за екологична оценка на проектите на интегрираните стратегии ще се проведат консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от реализирането им. Заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии се предоставя за консултации на Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, всички регионални инспекции по околна среда и води, басейновите дирекции, Регионалните съвети за развитие на всеки от регионите за планиране от ниво 2 и обществеността.

Докладът за екологична оценка на проектите на новите интегрирани териториални стратегии (ИТСР) на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2021 -2027 г. може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ, секция „За обществено обсъждане“.

Коментари и становища по заданието за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка може да бъдат представяни в срок 7 дни от публикуването на съобщението на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder