В 13 многофамилни жилищни сгради се въвеждат мерки за енергийна ефективност по проект на Община Видин

В 13 многофамилни жилищни сгради се въвеждат мерки за енергийна ефективност по проект на Община Видин

Във връзка с официалното обявяване на старта на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”, днес бе проведена начална пресконференция.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“.
Инж. Мариела Николова – ръководител на екипа по проекта, гл. експерт „Строителство и инвестиционни проекти“ в Община Видин, представи основните характеристики и дейности, свързани с въвеждането на мерките за енергийна ефективност в 13-те жилищни обекта. Ще бъдат предприети и изпълнени също мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. Мерките целят да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради (МЖС), топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Инж. Николова отбеляза, че и тринадесетте сгради, обект на интервенция, са в лошо техническо състояние. За успешното изпълнение на проекта Община Видин ще проведе процедури, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнители по дейностите, ще участва със свои представители в Екипа на проекта и ще контролира стриктното изпълнение на работата.
Обекти, предмет на интервенция по проекта:

1. МЖС, ж.к. „Христо Ботев“, блок № 10;
2. МЖС, ж.к. „Химик“, блок №29, вход А и Б;
3. МЖС, ул. „Хаджи Димитър“ №24;
4. МЖС, ж.к. „Плиска“, блок №1, вход А и вход Б;
5. МЖС, ул. „Градинска“ №1А;
6. МЖС, ж.к. „Георги Бенковски“, блок 2, вход А и вход Б;
7. МЖС, ул. „Цар Иван Срацимир“ № 6;
8. МЖС, ул. „Цар Асен I“ № 25, вход А и Б;
9. МЖС, ул. „Сан Стефано“ №3;
10.МЖС, ж.к.“Петко Каравелов“ №3;
11.МЖС, ул.“Патриарх Евтимий“ №1, вход А и Б;
12.МЖС, ул.“Княз Борис I“ №11, вход А и Б;
13.МЖС, ж.к. „Георги Бенковски“ №4, вход А и Б

Заместник-кметът на Община Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова допълни, че обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и ако няма обжалвания, самото извършване на дейностите, заложени по проекта, ще стартират в началото на лятото.
В резултат от изпълнение на проекта в 13-те многофамилни жилищни сгради и за 389 жители на град Видин ще се създадат по-добри условия за живот, отговарящи на съвременните изисквания.

Проектът е на обща стойност 3 332 493,62 лв., от които 2 832 619,58 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 499 874,04 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Периодът на изпълнение е от 11.12.2020 г. до 11.06.2023 г.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder