Община Видин напомня, че продължава разяснителната кампания във връзка с проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

Община Видин напомня, че продължава разяснителната кампания във връзка с проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

Информационната кампания се организира в рамките на Първия етап от проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Изготвен е график за провеждане на срещи във всички селища на територията на Общината, на които хората да бъдат информирани по въпросите, които ги интересуват, информират от местната администрация. Организирането им ще бъде съобразено с изискванията на Заповед РД-01-132/26.02.2021 на министъра на здравеопазването, съгласно която „провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция“.

Освен разяснителната кампания, първият етап предвижда още: проучване и анализ на текущото състояние на използваното отопление и нагласите на населението в Община Видин; анализ на видовете отопление и тяхното въздействие върху качеството на атмосферния въздух и представяне на цялостна визия на Общината за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни; разработване на механизъм за определяне на прогнозния размер на приходите в резултат от предаване за последващо третиране на подменените уреди; разработване на средни/пределни цени за единица продукт при подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) и организация и управление, информация и комуникация на проекта.

Снимка:Цветан Калеев

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder