Заключителна пресконференция по екологичен проект на Община Видин (Снимки)

Заключителна пресконференция по екологичен проект на Община Видин (Снимки)

На нея беше отчетено успешното изпълнение на всички дейности по проект „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”.

Ръководителят на проекта Цветомира Илиева, заместник-кмет по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие, посочи, че целта е да се достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на защита на здравето на населението и на околната среда, съобщиха от пресцентъра на общината.
Заместник-кметът обясни, че в рамките на проекта е разработена Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин с план за действие за периода 2021-2025 г., която е съгласувана с Министерството на околната среда и водите. С Решение на Общински съвет – Видин, взето с Протокол № 5/28.05.2021 г., програмата и планът за действие са приети.
Проект BG16M1OP002-5.005-004 „Разработване на Програма за намаляване ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин с план на действие за периода 2021-2025 г.”, е по Процедура за директно предоставяне на БФП BG16M1OP002-5.005 „Разработване/ Актуализация на общински програми за качеството на атмосферния въздух-2“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност е 99 400 лв., изцяло безвъзмездно финансиране.


Снимки:Община Видин

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder