Сдружение „Активно общество“ изпълнява проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“.

Сдружение „Активно общество“ изпълнява проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“.

Сдружение „Активно общество“ проучи състояние на образователната мултикултурна среда на училищата и детските градини партньори по проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“.  Проучването се проведе сред ученици, техните родители, учители и сред директорите на 7 образователни институции от Област Видин и Област Монтана. На база на проучването е изготвен „Анализ на образователната среда и нуждите за обучение за работа в мултикултурна среда за учители, образователни медиатори и директори“, който е основа за провеждането на обучителен цикъл за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, в който ще бъдат обучени повече  от 100 педагогически специалисти.

Изпълнението на дейностите по проекта продължава с редица обучения на педагогически специалисти в следващите месеци за повишаване на квалификацията им за работа в мултикултурна среда.

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“ се изпълнява от Сдружение „Активно общество“ в партньорство с ДГ „Русалка“ – гр. Видин, ДГ „Зора“- град Монтана, СУ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“ – село Арчар, ПГХЗ „Дмитрий Менделеев“, СУ „Димитър Маринов“- гр. Лом, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- село Ковачица.

Проектът се финансира по договор №BG05M2OP001-3.017-0041-C01/11.12.2020г. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder