Започна плащането на местните данъци и такси за 2022 година в община Белоградчик

Започна плащането на местните данъци и такси за 2022 година в община Белоградчик

За да предостави по-дълъг период за заплащане на местните данъци с отстъпка, община Белоградчик направи рано необходимите изчисления за 2022 г. Вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства за настоящата година. Няма промяна в размера на местните данъци и такси. При заплащане на цялото задължение в срок до 30 април, се ползва 5% отстъпка.
Установените законови срокове за внасяне на посочените местни налози са: от 1 март до 30 юни – първа вноска на данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци, а до 31 октомври – втората вноска. Патентният данък се внася на четири равни вноски – до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. След изтичането на всеки от сроковете върху не внесеното задължение се начислява лихва.
Задълженията за местни данъци и такси могат да се платят в брой или чрез ПОС терминал на касите в Центъра за услуги и информация в сградата на Общинска администрация – Белоградчик, по банков път, на всяка една от касите на Изипей (EasyPay) в страната, през системата за интернет разплащания Epay, в банковите офиси на ОББ и на „Банка ДСК“ ЕАД, през системата за отдалечено банкиране ДСК директ или чрез директен дебит, онлайн офисите на „Български пощи”, на всяка една от касите на Фаст Пей (Fast Pay) в България, чрез мобилното приложение iCard Дигитален портфейл и онлайн платформите www.leopay.eu, www.icard.bg, www.icard.com, www.mypos.eu, www.myATM.eu, както и в кметствата на населените места от общината. Пълна информация относно сроковете, начините за плащане, както и възможност за проверка с ПИК на задълженията е налична на официалния сайт www.belogradchik.egov.bg
На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който лицата, подлежащи на облагане с патентен данък през 2022 г.:
• са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2022 г.;
• могат да платят първа вноска за патентен данък за 2022 г.;
• имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2022 г. с 5 на сто отстъпка.
На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават годишна декларации за туристически данък за предходната 2021 календарна година.
Заплащането на такса за притежаване на куче за текущата година е до 31 март 2022 г.
В момента се подготвят за изпращане данъчните съобщения за 2022 г., които ще бъдат получени от гражданите до края на м. февруари.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder